Rugăciune înaintea icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” (a Episcopului Macarie Drăgoi)

with Niciun comentariu

Preasfântă Maică Fecioară, ceea ce L-ai hrănit pe Hrănitorul tuturor, pleacă-te cu iubire de mamă și către noi, năpăstuiții robii tăi. Din toată inima suspinăm și cu multe lacrimi venim la tine, căci te știm pe tine scăpare și izbăvire din cumplite primejdii. Te știm pe tine, Maică ce alăptezi pe Dătătorul de Viață, ceea ce te bucuri când alergăm la tine cerându-ți ajutorul și te întristezi atunci când, în nevoi fiind, nu te căutăm. Preacurată Fecioară, Maica lui Dumnezeu, cu grăbire cădem înaintea ta, ceea ce ești hrănitoarea tuturor celor săraci de nădejde și sprijin omenesc. Ceea ce ești Maica celor orfani, vino și ne alină singurătatea și părăsirea în care ne aflăm. Tu ești apărătoarea și mângâietoarea tuturor celor zdrobiți, a mamelor singure și părăsite, a văduvelor, a săracilor și oropsiților, a celor batjocoriți și uitați. Pe cei disprețuiți tu îi strângi la pieptul tău la care ai strâns pe Pruncul Cel Dumnezeiesc. Ceea ce ești milosârdă către suspinele noastre, vino, așadar, și ne mângâie în năpaste și dureri. Tu ești Maica noastră, a tuturor, iar noi suntem fiii lacrimilor tale, vărsate înaintea Crucii Fiului Tău. Mai ales ne rugăm ție, vezi-ne pe noi cei care am luat calea străinătății și ne aflăm departe de casa părintească și de glia strămoșească. Nu ne părăsi pe noi oriunde am ajunge ca, înstrăinați fiind de patria cea pământească, să nu ne aflăm înstrăinați și de cea cerească. Maica lui Dumnezeu, pe copilașii lăsați în urmă de părinții lor care au plecat departe încălzește-i cu îmbrățișarea cu care ai ținut pe Atotțiitorul. Du rugăciunile noastre la Fiul Tău și Dumnezeul nostru. Păzește-ne sub Acoperământul tău de orice înfățișare a răului, cu îmbrățișarea ta. Crește și sporește în noi dragostea pentru Hristos Mântuitorul și umple inimile noastre cu dragostea către aproapele. Stinge văpaia patimilor și smerește învârtoșarea voii noastre. Învață-ne să fim cu adevărat fii ai înfierii, iar nu fii ai rătăcirii. Ocrotește și le călăuzește pe mame, grijește-le pruncii, întărește-le familiile.
Pe cei tineri în nevinovăție și înfrânare îi păzește. Pe monahi și monahii în întreaga feciorie îi sădește. Pe preoți în cuviință îi încinge. Toată episcopia noastră în mărturia adevărului o întărește. Iar pe noi, pe toți, Maica lui Dumnezeu, cu rugăciunile tale, la Judecata de Apoi, nerușinați de viclenii diavoli ne arată înaintea Judecătorului tuturor. Amin.

Troparul, glasul 3

Ceea ce fără de sămânță de la Dumnezeiescul Duh, cu voia Tatălui, L-ai zămislit pe Fiul Cel mai înainte de veci, Care pentru noi, din tine, fără de bărbat, cu trupul L-ai născut și, Prunc fiind, cu lapte L-ai hrănit, pentru aceasta nu înceta a te ruga ca să se izbăvească de necazuri sufletele noastre.

Condacul, glasul 8

Se curățesc sufletele noastre când vedem pe icoana preaslăvită pe Făcătorul a toate și Domnul puterilor celor de sus, în brațele tale ținut și de la sânul tău ca un Prunc hrănit. Iar noi cu frică și cu bucurie ne închinăm ție și Celui născut din tine, Mântuitorului nostru, zicând: „Bucură-te, Stăpână, Hrănitoarea vieții noastre!”.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.