Scurt istoric al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din data de 22 octombrie 2007, analizând solicitările venite din partea comunităților creștin – ortodoxe românești din Regatele Suediei, Norvegiei și Danemarcei, a aprobat, prin hotărârea nr. 4586 / 2007, înfiinţarea şi organizarea Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, cu sediul la Stockholm – Suedia, ca Eparhie sufragană a Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Românii ortodocși stabiliți în Peninsula Scandinavă au fost sub ocrotirea duhovnicească a Patriarhiei Române încă din anii ’70, când, în pofida condiţiilor dificile de atunci, le-a trimis preoţi pentru a le acorda asistenţă religioasă şi duhovnicească, dar şi pentru a organiza sau coagula comunităţile de români în vederea păstrării și promovării identității limbii, istoriei, culturii, civilizației și spiritualității creștin – ortodoxe românești.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, luând act de hotărârea Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord din data de 23 februarie 2008, potrivit prevederilor art. 130 din Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, a ales în data de 5 martie 2008, cu 42 din 45 de voturi liber exprimate, ca Episcop al acestei Eparhii, pe părintele protosinghel Macarie Drăgoi, eclesiarhul Catedralei mitropolitane din Cluj – Napoca. Părintele Macarie a fost hirotonit întru arhiereu la sărbătoarea luminată a Izvorului Tămăduirii din data de 2 mai 2008, în Catedrala mitropolitană din Cluj – Napoca, iar întronizarea oficială în demnitatea episcopală a avut loc în ziua de Duminică, 6 iulie 2008, în Catedrala ortodoxă sârbă „Sfântul Ierarh Sava” din Stockholm, devenind primul Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord.