Stema Oficială a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord

 

În scutul central, brodat cu un șirag de metanii, închis la bază cu o Cruce șnuruită, este reprezentat chipul Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Scutul este așezat pe cârja arhierească și pe Cruce, având pe fronton mitra arhierească, fiind încadrat la dreapta de către Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, care ține în mână sabia, iar la stânga de către Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, care ține în mână Sfânta Cruce. Datorită faptului că Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord își desfășoară misiunea în țări monarhice, unde este frecventă cinstirea Sfinților Regi, creștinători ai Scandinaviei, și pe această cale sunt cunoscuți sfinții noștri Domnitori, apărători și mărturisitori ai credinței ortodoxe. În eșarfa de la baza scutului este redată binecuvântarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Pace vouă!” (Ioan 20, 21) și sunt înscrise numele celor doi Sfinți Voievozi Români.

 

Official Coat of Arms of The Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe

 

Saint Apostle Andrew, the patron saint of Romania is engraved on the center side of the shield, bordered by a prayer rope, enclosed at its base with a corded cross. The shield is positioned on the Episcopal crozier and cross, with the Episcopal mitre on top. Saint Voivode Stephen the Great is on the right side with a sword in his hand and on the left side there is Saint Voievod and Martyr Constantin Brâncoveanu, who is bearing the cross in his hand. The Diocese of the Romanian Orthodox Church of Northern Europe has the mission in monarchal countries, where the veneration of the holy kings who spread Christianity in the Scandinavian countries is common; for this reason the patron saints of the Diocese are the royal Romanian saints who bore witness for and protected the Christian Orthodox faith. In the banner at the base of the shield, a blessing of our Lord Jesus Christ is engraved: Peace be with you! And the names of the two Saint Princes of Romania, who are the patron saints of the Diocese.