Rugăciune către Sfântul Apostol Andrei și Sfinții Voievozi Români Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab, Constantin Brâncoveanu cu cei patru fii: Constantin, Ștefan, Radu, Matei, și sfetnicul Ianache, Ocrotitorii Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord (a Episcopului Macarie Drăgoi)

with Niciun comentariu

Sfinte Apostole Andrei, Sfinților Voievozi Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab, Constantin Brâncoveanu cu fiii: Constantin, Ștefan, Radu, Matei, și sfetnicul Ianache, cei ce sunteți sfinții ocrotitori ai Episcopiei românilor din Europa de Nord, luați aminte la rugăciunea noastră și grabnic veniți-ne în ajutor. Nevoile cele multe asuprindu-ne, am părăsit case, familii, țară și biserici, și iată-ne pribegi în țări străine, depărtate și reci, în pustiuri sufletești. Cu multă osteneală petrecem aici, pentru cele trebuincioase vieții, dar multe ispite ne înconjoară, primejduindu-ne mântuirea. De aceea, ne rugăm vouă ca sfinți care ați născut duhovnicește neamul nostru românesc: pe păstorii sufletești care au venit în aceste ținuturi să îi luminați, să îi sprijiniți și să îi întăriți ca să adune în staulul Bisericii oile cele risipite ale României. Pe mamele și tații care întru aceste vremuri și ținuturi nasc și cresc copiii, cu părintească și frățească iubire să îi ocrotiți. Familiile întru unire și întru pace să le chivernisiți, iar de vrăjmașii văzuți și nevăzuți să le păziți. Pe cei tineri întru cele curate și nevinovate să îi păstrați. Pe cei care muncesc întru sudoarea frunții să îi miluiți și ai lor buni ocrotitori să fiți. Cu doctoria pocăinței mângâiați rănile noastre sufletești. La credință ne chemați. Cu gândul la moarte și la Judecată împodobiți mințile noastre.
Un suflet și o mântuire avem: nu ne lăsați pe noi ca întru neștiință și nepăsare să plătim tributul cel amar străinătății, ci cu străpungerea inimii ne treziți. Așa ne rugăm vouă, Sfinților noștri Ocrotitori, ca unii care bogate daruri ați câștigat de la Hristos, Împăratul Slavei, cu slava cea netrecătoare hrăniți-ne pe noi și astfel cerul să-l dobândim dimpreună cu voi și cu toți casnicii Preamilostivului Dumnezeu. Amin.

Troparul, glasul 1
Sfinte Apostole Andrei, cel întâi chemat la apostolat și botezătorule al poporului român, tu ești cel care peste veacuri ai născut duhovnicește pe Sfinții Voievozi Ștefan cel Mare al Moldovei și Neagoe Basarab al Țării Românești! Adevărați fii duhovnicești ai tăi sunt și Sfinții Voievozi Brâncoveni, Constantin cu fiii săi: Constantin, Ștefan, Radu și Matei, împreună cu sfetnicul Ianache, care prin moarte mucenicească ție au urmat, ca unui ceresc luminător. Ocrotitori fiind ai Episcopiei românilor din Europa de Nord, rugați-vă pentru noi lui Hristos Dumnezeu, ca, împreună cu voi, Împărăția Cerurilor să moștenim.

Condacul, glasul 1
Veniți, toți binecinstitorii creștini, să lăudăm pe sfinții ocrotitori ai românilor din Episcopia Europei de Nord: pe Apostolul Andrei cel întâi-chemat, care pe-ai noștri străbuni i-a botezat; pe Sfinții, Binecredincioșii și de-Dumnezeu-încoronații Voievozi Ștefan cel Mare al Moldovei și Neagoe Basarab al Țării Românești, care credința și țara au apărat, pe Hristos mărturisind Împărat al împăraților; cu aceștia împreună să-i lăudăm cu cântări pe Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod și fiii săi: Constantin, Ștefan, Radu și Matei, împreună cu sfetnicul Ianache, care prin sângele lor mucenicesc s-au asemănat Împăratului Hristos, Căruia strigăm: Slavă Celui Ce v-a dat vouă putere! Slavă Celui Ce v-a încununat! Slavă Celui Ce lucrează prin voi tuturor tămăduiri.

Notă: Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României, fratele Sfântului Apostol Petru, însă și ocrotitorul Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, este sărbătorit la 30 noiembrie. El a fost răstignit în insula Patras, în jurul anului 60, pe o cruce în formă de X, numită până astăzi crucea Sfântului Apostol Andrei. Fragmente din crucea pe care a fost răstignit Sfântul Andrei și din moaștele sale se păstrează în Catedrala din insula Patras. O părticică din moaștele sale se află și în Catedrala Națională din București, precum și în Paraclisul de la sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, din Stockholm. Ceilalți Sfinți Voievozi Români, ocrotitori ai Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, sunt sărbătoriți astfel: Sfântul Voievod Ștefan cel Mare († 1504) este sărbătorit pe 2 iulie; Sfântul Voievod Neagoe Basarab († 1521) este sărbătorit la 26 septembrie; Sfinții Martiri Brâncoveni († 1714) sunt sărbătoriți la 16 august.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.