Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
with Niciun comentariu

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! (de trei ori cu trei închinăciuni până la pământ) Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților … Read More

Canon de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
with Niciun comentariu

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! (de trei ori cu trei închinăciuni până la pământ) Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților … Read More

Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
with Niciun comentariu

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! (de trei ori cu trei închinăciuni până la pământ) Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților … Read More

Acatist către Preamilostivul Dumnezeu, pentru izbăvirea de necazuri
with Niciun comentariu

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! (de trei ori cu trei închinăciuni până la pământ) Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților … Read More

Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos
with Niciun comentariu

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! (de trei ori cu trei închinăciuni până la pământ) Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților … Read More

Acatist pentru izbăvirea de boală de către Preadulcele Iisus, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre
with Un comentariu

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! (de trei ori cu trei închinăciuni până la pământ) Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților … Read More

Rugăciunea a unsprezecea – umilită de toată noaptea, a Sfântului Ierarh Nifon al Constanțianei din Egipt
with Niciun comentariu

Stăpâne Doamne, Dumnezeul cerului şi al pământului, al celor văzute şi al celor nevăzute, pleacă ochii şi ia aminte la mine, pierdutul şi păcătosul, care iarăşi stau înaintea Ta, zdrobit şi deznădăjduit de mulţimea păcatelor. Miluieşte, Milostive, pe cel întinat … Read More

Rugăciunea a patra – pentru sfârşitul vieţii, a Sfântului Ierarh Nifon al Constanțianei din Egipt
with Niciun comentariu

Doamne, Dumnezeul puterilor, Cel mare şi înfricoşat, Cel bogat şi preabun, Cel preamilostiv şi îndurat, pleacă-Te şi mă auzi pe mine, învechitul şi păcătosul. Tu, Care ai mântuit pe Iona din pântecele chitului şi pe Daniel din gurile leilor, mântuieşte-mă … Read More

Rânduiala Sfintei Împărtășiri
with Niciun comentariu

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! (de trei ori cu trei închinăciuni până la pământ) Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților … Read More

Rugăciuni după Sfânta Spovedanie
with Niciun comentariu

Tropare Cât va fi de temută judecata Ta, Doamne, îngerii stând înainte, oamenii în mijloc aducându-se, cărțile deschizându-se, faptele cercându-se, gândurile întrebându-se! Ce judecată va fi mie, celui zămislit în păcate? Cine-mi va stinge văpaia, cine-mi va lumina întunericul, de … Read More

1 2 3 4 5 6 7 9