ASTĂZI ÎL PRĂZNUIM PE SFÂNTUL ȘI DREPTUL IOV, MULT RĂBDĂTORUL – Rugăciune către Sfinții și Drepții Iosif cel Preafrumos și Iov cel mult răbdător, pentru tărie în încercări și răbdare în necazuri (a Episcopului Macarie Drăgoi)

with Niciun comentariu

Rugăciune către Sfinții și Drepții Iosif cel Preafrumos și Iov cel mult răbdător, pentru tărie în încercări și răbdare în necazuri (a Episcopului Macarie Drăgoi)

Drepților ai Vechiului Testament, pildă luminoasă v-ați făcut pentru noi prin frumusețea și tăria voastră sufletească întru încercările prin care ați trecut. Tu, Neprihănite Iosif, prin robie cu trupul, în urma vânzării de frate, ți-ai păzit sufletul nerobit de plăcerile deșarte, iar pentru adeverirea credincioșiei, curăției și dreptății, ai devenit icoană a Însuși Mântuitorului Hristos, iar, tu, mult-pătimitorule Iov, prin credință tare și îndelungă răbdare în fața necazurilor, stâlp însuflețit și chip al virtuții te-ai arătat. Pentru aceasta, ne rugăm vouă să luați aminte și la noi, cei care greu ne împleticim sub greutatea și năduful zilei. Nu avem tărie, nu avem pricepere, nu avem răbdare, ci neputințele și slăbiciunile ne covârșesc și ne copleșesc. Puțina noastră credință ne arată a fi șovăielnici. Nu avem dragostea care nu caută ale sale, nu pricepem rostul adânc al încercărilor și nu știm să ne îndreptăm viețile, ci privim credința ca pe un contract în care Atotmilostivul Dumnezeu este obligat să ne răsplătească fidelitatea. Căutăm binecuvântările și binefacerile Sale, însă de prea puține ori pe Domnul Însuși. Cu inimă umilită, cădem la rugăciune și cerem ajutorul vostru, Drepților Iosif cel Preafrumos și Iov cel mult răbdător. Dăruiți-ne răbdare și bărbăție în necazuri și în înfruntări. Ajutați necredinței noastre, făcându-ne încrezători în mila lui Dumnezeu. Deschideți-ne mintea și inima, ajutați-ne să ne vindecăm de egoism și de iubirea de sine, ca să înțelegem sensul suferinței și să mulțumim lui Dumnezeu, Cel Care este izvorul a toată bunătatea și Care dăruiește boierește, cu mărinimie, celor care se încredințează cu dragoste voii Sale. Amin.

Notă:
Sfântul și Dreptul Iosif cel Preafrumos, Patriarhul din Vechiul Testament, este sărbătorit în Lunea Mare din Săptămâna Sfintelor Pătimiri; Sfântul și Dreptul Iov, mult răbdătorul, este sărbătorit pe 6 mai.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.