SFINȚII ZILEI: Rugăciune către Sfântul Apostol Iuda Tadeu, ajutătorul celor descurajați și deznădăjduiți

with Niciun comentariu

Rugăciune către Sfântul Apostol Iuda Tadeu, rudenia Domnului după trup, ajutătorul celor descurajați și deznădăjduiți

O, Sfinte Iuda Tadeu, rudenia Domnului nostru Iisus Hristos, apostol și martir strălucit în virtuți și făcător de minuni, credincios şi grabnic ajutător al celor ce te cinstesc şi se încred în tine, caută cu ochi milostivi la cel ce astăzi aleargă la tine şi cere mijlocirea ta. Cu minte tare ucenic ales tu te-ai arătat şi stâlp neclintit Bisericii lui Hristos, neamurilor ai propovăduit cuvântul Evangheliei, învăţându-le să creadă într-o Dumnezeire, din care pricină ai şi fost preamărit şi ai primit harul vindecării, ca să vindeci neputinţele celor ce aleargă către tine. Al Stăpânului, Cel Ce S-a născut, frate ai fost şi de Dânsul apostol ai fost trimis la toate marginile, prealăudate, să semeni cuvântul credinţei tuturor şi să luminezi pe cei ce erau robi ai vicleanului stăpânitor al lumii, luând jugul Mântuitorului şi brazdă tăind şi înnoind cu harul, sămânţa ai semănat şi mult rod ai adus Celui Ce te-a chemat. Astfel, cu învăţătura privirii la cele de sus şi cu luminatele fapte ale vieţii fiind strălucit, Apostole al Domnului, pe cei din adâncul necunoştinţei i-ai luminat.
Tu ai dobândit de la Dumnezeu darul de a ajuta îndeosebi pe aceia care au pierdut aproape orice curaj şi se află în pragul disperării. Priveşte deci la mine şi vezi în ce strâmtoare mă aflu. Viaţa mea este o viaţă de suferinţă. Zilele mele sunt pline de durere şi necaz, sufletul meu este o mare de amărăciune. Cărările mele sunt pline de spini şi aproape nu trece o clipă fără suspine şi lacrimi şi fără griji mistuitoare care îmi macină toată puterea de viaţă. Neliniştea, deznădejdea şi lipsa de încredere în ajutorul de sus îmi copleşesc de multe ori sufletul, astfel încât mi se pare că Domnul m-ar fi părăsit. Sufletul mi se umple de întuneric, credinţa se clatină, inima mea slăbeşte şi deznădejdea se furişează, vrând să pună stăpânire peste mine. O, Sfinte Apostole Iuda Tadeu, tu nu mă poţi lăsa în starea aceasta cumplită! La tine alerg, pe tine te rog ajută-mă!
Ascultă-mi rugămintea! Nu mă voi depărta de tine până când nu mă vei asculta! Grăbeşte-te şi vino-mi în ajutor şi nu lăsa ca încrederea mea în tine să fie ruşinată! Fă ca, prin mijlocirea ta, să se preamărească şi întru mine nesfârşita milostivire a lui Dumnezeu! Ascultă-mi rugămintea mai ales în necazul cel mare pe care îl am acum şi dă-mi grabnicul tău ajutor! Nu lăsa ca sufletul meu să rămână zdrobit de durere şi să cadă în deznădejde! Mare Apostol al Domnului, arătării Duhului învrednicindu-te, raza vederii Lui şi frumuseţea Lui ai văzut, fiind plin de harurile şi de darurile cele date ţie de la Dumnezeu, la limanul mântuirii mă îndreptează și, cu puterea cea nebiruită a Preasfântului Duh fiind întrarmat, alungă duhurile vicleniei de la mine! Cu razele vărsărilor de lumină ale Duhului, strălucirile minunilor celor mai presus de fire revarsă-le asuprea mea, ca un ucenic al Mântuitorului, pe Care roagă-L să mă scoată din strâmtorare, slăvind, dimpreună cu puterile cerești și cu toți sfinții, Preacinstitul şi de mare cuviinţă Numele Său, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Notă: Sfântul Apostol Iuda Tadeu, rudenia Domnului, numit și Levi, sărbătorit la 19 iunie și 21 august. Moaștele sale se cinstesc la Vatican în Basilica San Pietro, sub altarul San Giuseppe, alături de cele ale Sfântului Apostol Simon Zelotul (Natanael).

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.