SFINȚII ZILEI: Rugăciune către Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, ocrotitorul tinerilor din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord (a Episcopului Macarie Drăgoi)

with Niciun comentariu

Rugăciune către Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, ocrotitorul tinerilor din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord (a Episcopului Macarie Drăgoi)

Sfinte Voievod Ștefan cel Mare, lauda întregii Moldove și a tuturor românilor, pentru mărinimia ta cea către popor și pentru vitejia apărării fruntariilor patriei, ai fost cinstit și iubit încă din timpul vieții, iar lupta ta a fost recunoscută în toată lumea creștină. Ne aducem aminte, binefăcătorule și rugătorule pentru noi, că la mormântul tău, în vremuri de mare încercare, s-a adunat tinerimea țării, în frunte cu Mihai Eminescu, pentru a începe, de la Mănăstirea Putna, din Ierusalimul neamului nostru românesc, renașterea ființei naționale. Pentru aceasta, apărătorule al creștinătății, venim și noi către tine, fii și fiice ai neamului nostru, risipiți în aceste îndepărtate ținuturi ale Europei de Nord, rugându-te unele ca acestea: însoțește-ne cu rugăciunile și cu binecuvântările tale, întărește-ne în ispite, îmbărbătează-ne în ceas de încercare, fă-ne vrednici slujitori ai aproapelui și neamului, insuflă-ne gândul cel bun al pocăinței și smereniei, dragostea pentru Biserică și pentru țară, pricepere și discernământ în mărturia faptei și a cuvântului. Ajută-ne, mărite Ștefane, ca depărtarea de țara noastră să nu ne fie spre răcirea inimii și uitarea casei noastre și a străbunilor, ci mai mult să o căutăm cu dor și cu dragoste și să o purtăm în faptele și gândurile noastre. Ajută-ne, cel care ai fost numit „atlet al lui Hristos” pentru că ți-ai pus sufletul pentru creștinătate, să dăm evanghelicească mărturie prin viața, purtările și cuvintele noastre. Ajută-ne să ne iubim moștenirea lăsată nouă cu preț de sânge și să fim și noi gata, dacă Duhul o cere, să o mărturisim cu însăși viața noastră. Căci lupta ta, Binecredinciosule Voievod, nu a fost doar pentru ținuturile și cetățile strămoșilor, pentru neatârnare și libertate, ci lupta ta a fost pentru câștigarea Împărăției care nu este din această lume. Pe aceea dorind-o, lupta cea bună ai luptat, călătoria ai săvârșit și credința ai păzit până întru sfârșit, lăsându-ne nouă pildă tare de bărbăție pentru neam și cale deschisă către cer. Sfinte Ștefan, pe tine te rugăm, fii aproape de noi și caută către fiii și fiicele din țară și din afara hotarelor și păzește-i pe ei de rătăcirile și smintelile acestui veac, de slăbirea credinței, de idolatria trupului și de duhul cel lumesc. Iar pe tinerii noștri ajută-i să păstreze Duhul de adevărată și dreaptă închinare acolo unde trăiesc, duhul părtășiei celei bune și duhovnicești, crescând astfel viața noastră în Domnul Cel Iubitor și Milostiv. Ajută-i pe tinerii noștri, voievodule purtător de biruință, să ducă o viață de slujire cu jertfelnicie, după chipul Celui Care „n-a venit să I se slujească, ci să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi“ iar prin toate acestea sa dea o bună și dreaptă mărturie „ca în faţa tuturor oamenilor să fie Mântuitorului martori despre cele ce au văzut şi au auzit”. Să fie martori și mărturisitori ai dumnezeirii Fiului în ținuturile în care trăiesc. Încă ne rugăm, voievodule viteaz și înțelept, scapă-ne de năvălirea altor neamuri, de războiul cel dintre noi, de urgia care vine asupra noastră prin cutremur, foc sau război, căci zilele rele sunt, iar lumea toată este asemenea unui cazan în fierbere care a dat în clocot de atâtea tulburări, ispite, nedreptăți și sminteli. Pe toate acestea văzându-le, ni se strânge inima gândindu-ne la întreaga lume, la țara noastră și la cea în care viețuim, la Biserica noastră, la familiile noastre, la părinții, frații și pruncii noștri, din pricina războiului vicleanului asupra tuturor și împotriva a toate. Dar tu, ca un alt înger păzitor al neamului, ia aminte la durerile și la nedumeririle noastre și vino grabnic în ajutorul nostru, îmbărbătându-ne, trezindu-ne, chemându-ne la lupta cea bună, cu armele cele cerești, ca pe noi înșine și unii pe alții lui Hristos Dumnezeu să ne încredințăm. Amin.

Notă: Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei († 1504) este sărbătorit pe 2 iulie, fiind și ocrotitorul Centrului pentru tineret (CTSM) al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord. Moaștele sale se află în mormântul său din biserica Mănăstirii Putna.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.