Rugăciune foarte folositoare și de suflet mântuitoare către Maica Domnului (a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului), rostită de către PS Părinte Episcop Macarie Drăgoi, înaintea icoanei Maicii Domnului pe tron din tâmpla altarului Paraclisului Mănăstirii Ikast, Danemarca. 23 octombrie 2019

with Niciun comentariu

Rugăciune foarte folositoare și de suflet mântuitoare către Maica Domnului (a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului)

Fecioară Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, primește această mărturisire a greșelilor me-le celor multe și grele și o du Fiului Tău și Dumnezeu, rugându-Te Lui ca să fie Milostiv mie, ticălosului. Pentru aceasta, pe tine te rog să fii pentru mine înainte solitoare și mijlocitoare. Că multe și mari daruri dobândind eu de la Ziditorul meu Dumnezeu, dar uitându-le pe toate, nemulțumitor m-am arătat eu, ticălosul, care am trăit ca necuvântătoarele și m-am asemănat lor. Căci sunt sărac de fapte bune, dar bogat de păcate, plin de rușine și osândit de Dumnezeu, făcându-mă de plângere îngerilor, de râs și de bucurie dracilor și urâciune oamenilor, din pricina păcatelor mele. Multe și mari sunt păcatele mele, dar la ajutorul tău alerg, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, eu, cel ce în dezmierdări am cheltuit bogăția mea cea sufletească, cel ce sunt slugă lacomă, vas al gândurilor cele rele și deșarte, vistieria cuvintelor celor necurate și spurcate și lipsit de toată fapta bună.
Miluiește-mă pe mine, cel smerit, milostivește-te spre mine, cel neputincios. Multă îndrăzneală ai la Cel Ce S-a născut din tine și nimeni nu are putere precum tu, Maica lui Dumnezeu; că toate le poți, ceea ce ești mai presus de toate zidirile, că din toate câte voiești nimic nu este ție cu neputință. Deci, nu trece cu vederea lacrimile mele și nu te întoarce de la suspinul meu; nu lepăda durerea inimii mele și nu rușina nădejdea mea cea către tine; ci cu rugăciunile tale cele de Maică, roagă-te Fiului tău pentru iertarea păcatelor mele. Învrednicește-mă pe mine, ticălosul și nevrednicul robul tău, să-mi iau frumusețea cea din început. Ajuta-mă să mă izbăvesc de patimi și de păcate și să mă îmbrac cu dreptate și cu fapte bune. Să mă izbăvesc de spurcatele pofte trupești și să mă îmbrac întru sfințenia curăției celei sufletești, să mor lumii și să viez faptei celei bune.
Călătorind eu, fii cu mine; pe marea vieții acesteia înotând, ajută-mă; când priveghez, mă întărește; când sunt în necaz mă mângâie; când sunt împuținat în credință, mă îmbărbătează; când sunt bolnav, vindecare îmi dăruiește; când sunt nedreptățit, mă izbăvește; când sunt în primejdie de moarte, degrabă apucând, mă scoate și vrăjmașilor mei cei văzuți și nevăzuți în toată vremea înfricoșat mă arată, ca să cunoască toți care cu nedreptate mă necăjesc, că eu sunt robul tău.
Așa, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, ascultă smerita mea rugăciune și nu mă rușina în nădejdea mea cea către tine, ceea ce ești, după Dumnezeu, nădejdea tuturor creștinilor. Trufia și mândria cea deșartă din mintea mea șterge-o. Nălucirile cele de noapte ale duhurilor celor viclene și bântuielile cele de ziuă ale gândurilor celor necurate din mintea mea le împuținează și mă ajută ca, fără împiedicare, să merg pe calea cea fericită și poruncită de Dumnezeu. Dă-mi vreme de pocăință și de moartea năprasnică mă izbăvește, iar la sfârșitul vieții mele, fii lângă mine, ușurând durerea cea nesuferită. Atunci să mă ușurezi de strâmtorarea cea cumplită și să mă izbăvești de chipul cei înfricoșat al diavolului și de cercetarea cea amară pentru toate a vameșilor celor din văzduh, a stăpânitorilor întunericului, și zapisele păcatelor mele cele multe să le rupi cu dumnezeiasca ta putere. Cu Dumnezeu mă împrietenește și stării Lui de-a dreapta celei fericite la judecată mă arată și bunătățile cele veșnice a le moșteni mă învrednicește.
Această rugăciune aduc Ție, Stăpâna mea, Născătoare de Dumnezeu, lumina ochilor mei celor întunecați, mângâierea sufletului meu, povățuitoarea și nădejdea mea cea după Dumnezeu, pe care, cu blândețe primind-o, curățește-mă de toată întinăciunea păcatelor, trupească și sufletească, și mă învrednicește în veacul de acum fără de osândă să mă împărtășesc cu Preasfânt și Preacuratul Trup și Sânge al Fiului și Dumnezeului tău, iar în veacul ce va să fie, cu cina cea cerească a desfătării Raiului mă veselește. Ca acele bunătăți dobândindu-le eu, nevrednicul, să slăvesc în vecii vecilor preacinstitul și de mare cuviință Numele Fiului și Dumnezeului tău, Cel Ce primește pe toți ce se pocăiesc din tot sufletul, pentru tine, ceea ce te-a făcut mijlocitoare și chezășie tuturor păcătoșilor care aleargă la tine cu credință.
Că prin tine, Prealăudată și Preabună Stăpână, se mântuiește tot neamul creștinesc, care laudă și preaslăvește pe Tatăl, pe Fiul și pe Preasfântul Duh, Treimea cea Preasfântă și de o ființă, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.