Alegerea și hirotonia întru arhiereu a Părintelui Arhimandrit Dr. Macarie Drăgoi

with Niciun comentariu

 

Arhim. Timotei Aioanei

 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales în ședința sa din 5-7 martie 2008, cu 42 din 45 de voturi liber exprimate, ca episcop al nou înființatei Episcopii românești a Europei de Nord pe părintele Arhimandrit Dr. Macarie Drăgoi, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca și profesor la Seminarul Teologic din metropola transilvană.

Tânăr și entuziast slujitor al Bisericii, dăruit de Dumnezeu cu numeroși talanți pe care i-a înmulțit în mod admirabil, părintele Macarie Drăgoi a devenit în ultimii ani un nume foarte cunoscut în Transilvania și diaspora românească, dovedind spirit misionar și o dorință evidentă de slujire a Bisericii Mântuitorului Hristos.

Până la alegerea sa ca arhiereu, părintele Arhimandrit Macarie, s-a remarcat prin următoarele calități:

– pregătirea teologică și culturală deosebite dobândite la Seminarul Teologic „Dosoftei Mitropolitul din Suceava”, la Facultatea de Teologie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca precum și la studiile de masterat și doctorale din Cluj și străinătate (Anglia și Franța);

– ucenicia vreme de cinci ani în preajma Înaltpreasfințitului Bartolomeu, căruia i-a fost secretar de cabinet;

– slujirea misionară din diaspora românească, cu precădere din Anglia, unde a înființat prima parohie din nordul țării (cu două filii), la Mirfeld-Leeds;

– activitatea din Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba-Iulia, de la Catedrala Arhiepiscopală din Alba-Iulia și mai ales de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, unde a fost eclesiarh în perioada 2005-2008;

– preocupările din domeniul teologiei, istoriei, etnologiei și folclorului, adunate în mai multe volume și peste o sută de articole și studii apărute în ultimii ani;

– în același timp a lucrat la elaborarea a două teze de doctorat, una în istoria Bisericii Ortodoxe Române și alta pe probleme de etnologie. Prima dintre ele a fost susținută într-un cadru festiv la începutul lunii martie 2008, bucurându-se de aprecierea unor profesori și academicieni ai învățământului clujean;

– cultivarea unor legături de suflet cu numeroase personalități ale vieții eclesiale și culturale din țară și străinătate. Așa se explică prezența a multor profesori universitari, scriitori, oameni de cultură și artă, personalități din alte domenii, etc. atât la susținerea lucrării sale de doctorat cât și la hirotonia întru arhiereu;

Prețuirea pentru Arhimandritul Macarie Drăgoi s-a reliefat și în alegerea de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române unde a obținut 42 din 45 de voturi liber exprimate (deci în proporție de 93%).

Hirotonia întru arhiereu a părintelui Arhimandrit Macarie Drăgoi a avut loc la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca la sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, în Vinerea luminată. A fost cea mai frumoasă sărbătoare din viața noului episcop, așezată în perioada de cult cu cele mai înălțătoare cântări, când „toate s-au umplut de lumină și Cerul și Pământul și cele de dedesubt”.

În ajunul sărbătorii, după slujba Vecerniei, a avut loc ipopsifierea sau chemarea la arhierie adresată în mod oficial în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. La acest moment liturgic au fost prezenți: Înaltpreasfințitul Serafim, Mitropolitul românilor ortodocși din Germania, Europa Centrală și de Nord dimpreună cu Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Alba-Iuliei, Preasfințitul Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Sebastian, Episcopul Slatinei, Preasfințitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar Patriarhal și delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Vasile Someșanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Preasfințitul Marc Nemțeanul, Episcop-vicar al Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale, Preasfințitul Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord, și Preasfințitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Arhiepiscopiei Maramureșului și Sătmarului. Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Andrei al Alba-Iuliei a rostit un cuvânt de învățătură, subliniind importanța slujirii arhierești la care a fost chemat și părintele Macarie Drăgoi. După încheierea ceremoniei din Catedrala Mitropolitană, Înaltpreasfințitul Mitropolit Bartolomeu a oferit, în onoarea ipopsifiului, o agapă, la Reședința Mitropolitană.

În ziua Izvorului Tămăduiri, Catedrala Mitropolitană din Cluj s-a înveșmântat în haine de sărbătoare. Cântările doxologice interpretate măiestrit de corala Catedralei, lumânările Învierii și bucuria credincioșilor, mulți dintre ei apropiați sufletește de părintele ipopsifiu Arhimandrit Macarie Drăgoi, au întregit sărbătoare pascală în care Duhul Sfânt s-a revărsat peste alesul Său.

Cu mult timp înaintea începerii slujbei în Catedrală, au venit din Spermezeul Năsăudului peste 100 de consăteni ai părintelui Macarie purtând frumoase costume naționale de pe Valea Țibleșului, între ei aflându-se plini de emoție Vasile și Ana Drăgoi, fericiții părinți ai episcopului ales, familia sa, dar și mulți credincioși, preoți, monahi, prieteni și ucenici.

Cu mâna pe Evanghelie și vădit emoționat, umbrit de darul Duhului Sfânt și prezentat de Arhimandritul Timotei Aioanei și Protosinghelul Ioan Cojanu, Arhimandritul Macarie Drăgoi a răspuns întrebărilor înalților ierarhi printr-o cuprinzătoare mărturisire de credință, specifică acestor evenimente eclesiale bisericești. Mărturisirea aceasta este de fapt un rezumat al celor mai importante dogme ale Bisericii pe care candidatul la arhierie făgăduiește că le va mărturisi chiar cu prețul vieții sale, și, totodată, respingerea unor erezii sau învățăturii greșite care s-au întâmplat în istoria Bisericii Ortodoxe.

La mărturisirea ipopsifiului și la Sfânta Liturghie, s-au adăugat ierarhilor prezenți în seara precedentă Înaltpreasfințitul Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului,  Preasfințitul Petroniu, Episcopul Sălajului și Preasfințitul Irineu Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

După cântarea  „Câți în Hristos v-ați botezat” a fost săvârșită hirotonia întru arhiereu a Arhimandritului Macarie Drăgoi, prin rugăciunile și punerea mâinilor înalților ierarhi prezenți. Liturghia a continuat sub protia noului arhiereu a cărui trăire și bucurie sfântă sunt greu de tălmăcit în cuvinte.

Înainte de momentul hirotoniei, Preasfințitul Episcop-vicar Sofian Brașoveanul, a dat citire gramatei mitropolitane emise cu acest prilej, iar Preasfințitul Episcop-vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a prezentat mesajul Preafericirii Sale. Noul episcop a primit în dar din partea Preafericitului Patriarh Daniel o cruce de binecuvântare realizată în atelierele Patriarhiei Române. 

Au urmat apoi mesajele Președintelui României, Traian Băsescu, și al Ministrului Culturii și Cultelor, Adrian Iorgulescu.

Credincioșii Episcopiei Europei de Nord au fost reprezentați de părinții Toader Doroftei și Gheorghe Borca. Părintele Toader Doroftei  a spus câteva cuvinte, iar Universitatea clujeană „Babeș-Bolyai” a trimis un mesaj prezentat de prof. dr. Andrei Marga, rectorul acestei instituții de învățământ.

Înaltpreasfințitul Mitropolit Serafim a rostit apoi un cuvânt, iar Preasfințitul Macarie, noul episcop al românilor ortodocși din Europa de Nord, a continuat printr-o omilie inspirată, alcătuită cu grijă și împărțită între sublinierea importanței misiunii arhierești și mulțumirile pe care le-a îndreptat către cei ce s-au ostenit întru formarea și devenirea sa de acum.

Atmosfera înălțătoare a continuat la agapa oferită de noul episcop, prilej cu care s-au întâlnit oameni ai Bisericii și oamenii ai Cetății, într-o armonioasă comuniune.

Hirotonia întru episcop a părintelui Arhimandrit Dr. Macarie Drăgoi a fost o sărbătoare cu revărsare de har și lumină, o zi de Înviere și în același timp de Cincizecime, o zi dăruită de Dumnezeu unui ierarh tânăr și înzestrat, curat și jertfelnic care-și începe acum drumul slujirii arhierești.

Axios! Dignus est!

Întru mulți și binecuvântați ani!

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.