Episcopul Macarie: „De ce oare îi iubim pe Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan?”, Cuvânt la Sfânta Liturghie de hram în parohia românească din Uppsala, Regatul Suediei, sâmbătă, 30 ianuarie 2021

with Niciun comentariu

Preacucernci părinți slujitori, iubiți frați și surori împreună rugători ,

dau slavă Preamilostivului Dumnezeu că m-a învrednicit să revin în mijlocul frățiilor voastre aici la Uppsala pentru a săvârși Liturghia de hram în cinstea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului și Ioan Gură de Aur (Hrisostom), Arhiepiscopul Constantinopolului pe care noi creștinii îi prăznuim în această zi pretutindeni.

Sfinții Trei Ierarhi ne ajută să dăm o bună și dreaptă mărturie. Ni se spune în sinaxar că în secolul al XI-lea, în timpul împăratului bizantin Alexie Comnenul, s-a iscat o mare dezbinare în Biserică. Unii creștini care se numeau vasilieni, îi dădeau întâietate Sfântului Vasile cel Mare pentru lucrarea sa filantropică și misionară. Alții care se numeau gregorieni, spuneau că Sfântul Grigorie Teologul este mai mare decât ceilalți ierarhi, deoarece a ajuns pe înălțimile teologhisirii, fiind supranumit ”Teologul”, iar unii dintre creștini se numeau ioaniți, cinstindu-l în mod deosebit pe Sfântul Ioan Gură de Aur sau Hrisostom pentru darul elocinței.

În această vreme de mare încercare, de dezbinare în Biserică, ni se spune în sinaxar că Sfinții Trei Ierarhi s-au arătat în vedenie Sfântului Ioan Mavropie, mitropolit al cetății Evhaitelor în Pont, sărbătorit în calendar la 5 octombrie. Cei Trei Ierarhi s-au arătat mai întâi separat, apoi împreună și i-au spus Sfântului Ioan al Evhaitelor:”După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem și nicio vrajbă nu este între noi. Fiecare din noi, la timpul său, îndemnați de Duhul Sfânt, am scris învățături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt, așa am învățat. Nu este între noi unul întâi, altul al doilea sau altul al treilea. De chemi pe unul, vin și ceilalți doi. Drept aceea, poruncește, celor ce se învrăjbesc, să nu se mai certe pentru noi. Că nevoința noastră, cât am fost în viață și după moarte, a fost să împăcăm pe oameni și să aducem în lume pace și unire. Împreunează-ne, dar, făcându-ne praznic la câte trei într-o singură zi, alcătuiește o slujbă în care pune imnele închinate fiecăruia dintre noi, după arta și știința pe care ți le-a dat Dumnezeu, și fă-o cunoscută creștinilor, poruncindu-le să o cinstească în fiecare an. Dacă ei ne cinstesc astfel, ca fiind unul în fața lui Dumnezeu și în Dumnezeu, noi le făgăduim că vom mijloci pentru mântuirea lor prin rugăciunea noastră comună”. La aceste cuvinte, sfinții ierarhi au fost înălțați la cer într-o lumină nemaivăzută, adresându-se unul altuia pe nume.

În urma acestei vedenii , Sfinții Părinții ai Bisericii au ales cea de-a 30 zi din ianuarie pentru a pecetlui această lună cu prăznuirea acestor trei mari stâlpi de rugăciune ai Bisericii, deoarece în cursul acestei luni, la 1 ianuarie, îl prăznuim pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, la 25 ianuarie este cinstit Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, iar la 27 ianuarie se face pomenirea Aducerii Moaștelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur în cetatea Constantinopolului. Așadar, toți trei laolaltă sunt prăznuiți în această zi dându-ne și nouă pildă de unitate și împreună lucrare în Biserică.

Da, preaiubiții mei, fiindcă Sfinții Trei Ierarhi ne arată cum pot oamenii mari să strălucească împreună, nu în rivalitate. Competiția și rivalitatea nu-și au locul în Biserică. Este tragic atunci, când strălucirea unuia se pare că umbrește strălucirea altuia. Strălucirea ta, îmi dă și mie mai multă strălucire în Hristos și în Biserică. Aceasta este pilda vie a vieții Sfinților Trei Ierarhi, prăznuiți laolaltă astăzi, ca să lucrăm împreună și să cultivăm dragostea și prietenia în Hristos.

De ce oare îi iubim pe Sfinții Trei Ierarhi? Îi iubim, pentru că ei au fost asemenea Apostolilor. Au schimbat lumea după Evanghelie și nu Evanghelia după lume. Ei nu au căutat să se acomodeze lumii și puterii imperiale, ci au căutat să modeleze lumea și imperiul după Evanghelie. Sub persecuții, Sfinții Trei Ierarhi au stat tari și neclintiți ca o stâncă. Victime ale intrigilor, ei au continuat să slujească, să iubească și să dea mărturie. Singuri în mijlocul ereziilor, aceștia au luptat și au mărturisit până când adevărul a biruit minciuna. Să ne gândim la faptul, că, Sfântul Grigorie Teologul, când a ajuns în cetatea Constantinopolului împânzită de arieni, a găsit doar câteva zeci de ortodocși. Cu aceștia, a amenajat o biserică la periferia orașului Constantinopol, în casa unei rudenii, pe care au numit-o ”Biserica Învierii ”, iar la plecarea Sfântului Grigorie Teologul din Constantinopol toată, aproape toată cetatea era ortodoxă, nu au mai rămas decât puțini arieni, puțini eretici.

Iată, Sfinții Trei Ierarhi nu s-au sfiit, nu s-au intimidat să mărturisească adevărul până la sfârșit fără niciun compromis. Amenințați, au răspuns cu un curaj care a dezarmat răutatea perecutorilor. Nu au făcut din Biserică o anexă a puterii lumești, a puterii imperiale, ci au slujit Biserica, l-au slujit pe Hristos, i-au slujit pe păstoriți cu toată ființa lor. S-au dăruit integral Mântuitorului Iisus Hristos și tuturor celorlalți, ca pe toți aceștia să-i dobândească pentru mântuire. De aceea îi iubim atât de mult pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, pe această „treime pământească„, pe această troiță de arhiere, cum am cântat astăzi  și în această cântare bisericească populară și în imnele prăznuirii.

Cei Trei Ierarhi deși au trăit separat, au fost uniți în Duhul Sfânt, îndemnându-ne și pe noi să aducem slavă și laudă Preasfintei și de viață făcătoarei Treimi, Dumnezeului  Unic, slăvit în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Așadar, împreună cu Sfinții Trei Ierarhi să ne rugăm și să mărturisim laolaltă: Nădejdea noastră este Tatăl, scăparea noastră este Fiul, acoperământul nostru este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție. Amin!

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.