Chipuri de mărturisitori în temnițele comuniste

with Niciun comentariu

Chipuri de mărturisitori în temnițele comuniste

Sudoare, sânge, chinuri, cununi mucenicești

Oslo, 27-28 mai 2017, WHOLGERLYSTVEIEN NR. 22, SALA BISERICII PAROHIALE ROMÂNEȘTI

Sâmbătă, 27 mai, orele 11.00

† Părintele Episcop Macarie Drăgoi al Europei de Nord
Cinstirea memoriei martirilor Ortodoxiei în zilele noastre

Adrian-Gabriel Davidoiu
Ambasadorul României în Regatul Norvegiei
Comunismul și avatarurile spirituale

Protosinghel Amfilohie Brînză
Mănăstirea Diaconești, jud. Bacău
Martirajul – cale de împlinire a destinului românesc

Teodor Baconschi
București
Ortodoxia și captivitatea babilonică a comunismului ateu

Preot Profesor Jan Nicolae
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia
Pogorârea Bisericii cu Hristos în iadul temnițelor comuniste

Jon Gissel
Copenhaga
Persecutarea creștinilor

Jardar Seim
Oslo
Închis înăuntru și închis înafară: câteva impresii și reflecții asupra religiei în România comunistă ale unui norvegian călător pentru prima oară acolo în 1965

Preot Marius-Alin Țeican
Parohia Ortodoxă Română din Oslo
Memorialistica penitenciarelor: particularități și receptare

Preot Profesor Daniel Dascălu
Seminarul Teologic Ortodox din Botoșani
De la Teologia secularizării la Teologia mărturisirii 

Maicile de la Mănăstirea Diaconești vor interpreta câteva imne bisericești

Duminică, 28 mai 2017, orele 10:00

Sfânta Liturghie Arhierească în biserica parohială românească din Oslo.
Răspunsurile la strană vor fi date de maicile de la Mănăstirea Diaconești și de grupul de tineri din Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord

Medallions of Witnesses of Faith in the Communist Prisons

Sweat, Blood, Torments, Crowns of Martyrdom

Oslo 27th-28th of May, 2017, HOLGERLYSTVEIEN NO. 22 THE HALL OF THE ROMANIAN ORTHODOX PARISH

Saturday 27th of May, 11.00 a.m.

† Father Bishop Macarie Drăgoi of the Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe
Honoring the Memory of the Orthodox Martyrs Nowadays

Adrian-Gabriel Davidoiu
The Ambassador of Romania to the Kingdom of Norway
Communism and Spiritual Avatars

Protosinghel Amfilohie Brânză
Diaconeşti Monastery, Bacău County
Martyrdom – The Way of Fulfilling Romanian Destiny

Teodor Baconschi
Bucharest
Orthodoxy and the Babylonian Captivity of Atheist Communism

Father Professor Jan Nicolae
The Faculty of Orthodox Theology in Alba Iulia
The Descent of the Church with Christ in the Hell of Communist Prisons

Jon Gissel
Copenhaga
The Persecution of Christians

Jardar Seim
Oslo
Locked in and Locked Out: Some Impressions and Reflections on Religion in Communist Romania by a Norwegian Going There for the First Time in 1965

Father Marius-Alin Ţeican
Romanian Orthodox Parish in Oslo,
Penitentiary Memorial: Particularities and Reception

Father Professor Daniel Dascălu
Orthodox Theological Seminary in Botoșani
From the Theology of Secularisation to the Theology of Confession
The nuns from the Diaconeşti Monastery will perform a few church hymns

Sunday 28th of May 2017, 10:00 a.m.

The holy hierarchical Liturgy in the Romanian Oslo Parish Church.
The answers at the pew will be given by the nuns from Diaconeşti Monastery and the youth group of the “St. Stephen the Great” Youth Center of the Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.