Rânduiala Sfintei Împărtășiri
with Niciun comentariu

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! (de trei ori cu trei închinăciuni până la pământ) Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților … Read More

Rugăciuni după Sfânta Spovedanie
with Niciun comentariu

Tropare Cât va fi de temută judecata Ta, Doamne, îngerii stând înainte, oamenii în mijloc aducându-se, cărțile deschizându-se, faptele cercându-se, gândurile întrebându-se! Ce judecată va fi mie, celui zămislit în păcate? Cine-mi va stinge văpaia, cine-mi va lumina întunericul, de … Read More

Rugăciuni înainte de a merge la Sfânta Spovedanie
with Niciun comentariu

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! (de trei ori cu trei închinăciuni până la pământ) Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților … Read More

Rugăciunile de seară
with Niciun comentariu

 După rugăciunile începătoare (pag. 13), În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! (de trei ori cu trei închinăciuni până la pământ) Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și … Read More

Rugăciunile dimineții
with Niciun comentariu

Sculându-te din somn, fără lene și cu mintea trează, să te depărtezi de așternut și, întorcându-te cu fața spre răsărit, închină-te zicând: Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! (de 3 ori). Apoi, spală-te și continuă rugăciunea: În numele Tatălui și … Read More

Pomelnic, pe care dator este atât monahul, cât și mireanul să-l citească în fiecare zi, cu umilință, cu osârdie și cu evlavie
with Niciun comentariu

Pentru Sfânta Biserică Adu-Ți aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, de mila și de îndurările Tale cele din veac, pentru care Te-ai întrupat și de voie ai răbdat răstignire și moarte, ai înviat din morți, Te-ai înălțat la cer și … Read More

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu pentru vremea pe care o trăim
with Niciun comentariu

Preasfântă, Preacurată și Pururea Fecioară Marie, Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului nostru Iisus Hristos și Maica neamului creștinesc, nădejdea mântuirii noastre și rugătoare neîncetată pentru creștini înaintea Milostivului Dumnezeu, tu care dintre fiii oamenilor ai fost cel mai curat vas … Read More

Rugăciunea către Mântuitorul Hristos a Sfântului Isaac Sirul, rostită de către PS Părinte Episcop Macarie Drăgoi al Episcopiei Europei de Nord în biserica parohială din Växjö, Suedia, după Liturghia de hram, La Praznicul Înălțării Sfintei Cruci, 14 septembrie 2019
with Niciun comentariu

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu Patimile Tale, vindecă patimile mele. Cu Rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sângele Tău, curățește … Read More

Rugăciunea către Mântuitorul Hristos a Sfântului Ignatie Briancianinov, rostită de către PS Părinte Episcop Macarie Drăgoi al Episcopiei Europei de Nord în biserica parohială din Växjö, Suedia, după Liturghia de hram, La Praznicul Înălțării Sfintei Cruci, 14 septembrie 2019
with Niciun comentariu

Doamne, Tu îi cercetezi și îi primești pe cei păcătoși! Și îi înviezi pe cei morți! Și poruncești apelor mării și vânturilor cerului! Și cresc minunat grânele în mâinile Tale, aducându-ne roadă însutită – pâinea se seamănă, se seceră, se … Read More

Rugăciunea pentru povățuire a Sfântului Siluan Athonitul, rostită de către PS Părinte Episcop Macarie Drăgoi al Episcopiei Europei de Nord în biserica parohială din Växjö, Suedia, după Liturghia de hram, La Praznicul Înălțării Sfintei Cruci, 14 septembrie 2019
with Niciun comentariu

Doamne, îndreptează-ne pe noi, precum o maică gingașă îndreptează pe pruncii săi cei mici. Dă fiecărui suflet a cunoaște bucuria venirii Tale și puterea ajutorului Tău. Dă răcorire îndureratelor suflete ale norodului Tău și pe toți ne învață în Duhul … Read More

1 3 4 5 6 7