Rugăciune înaintea icoanei Sfinților Martiri si Mărturisitori Năsăudeni, alcătuită și rostită de către PS Părinte Episcop Macarie Drăgoi al Episcopiei Europei de Nord în biserica românească „Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni” din Solvesborg, Suedia, 13 septembrie 2019
with Niciun comentariu

Rugăciune înaintea icoanei Sfinților Martiri si Mărturisitori Năsăudeni, alcătuită și rostită de către PS Părinte Episcop Macarie Drăgoi al Episcopiei Europei de Nord în biserica românească „Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni” din Solvesborg, Suedia, 13 septembrie 2019 Please follow and … Read More

Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mina, pentru izbăvirea din nedreptăți, alcătuită și rostită de PS Părinte Episcop Macarie, la slujba Privegherii și a Sfintei Liturghii de la Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, 11 noiembrie 2019
with Niciun comentariu

Sfinte Mare Mucenice Mina, râvna credinței în Hristos te-a împins, în zilele de demult ale împăratului Dioclețian, prigonitorul de creștini, să mărturisești cu prețul propriei tale vieți spre mântuirea multora și spre dobândirea cununii muceniciei. Pentru aceasta, cu bucurie te … Read More

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina
with Niciun comentariu

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! (de trei ori cu trei închinăciuni până la pământ) Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților … Read More

CONDACUL SFÂNTULUI CUVIOS MACARIE ALEXANDRINUL
with Niciun comentariu

CONDACUL SFÂNTULUI CUVIOS MACARIE ALEXANDRINUL, glas 8 (19 ianuarie) Pustiul cel neroditor al Egiptului în care te-ai nevoit, a făcut să răsară în sufletul tău, Cuvioase Părinte Macarie din Alexandria, florile virtuților pustnicești, pe care le-ai udat cu lacrimile pocăinței … Read More

TROPARUL SFÂNTULUI CUVIOS MACARIE ALEXANDRINUL
with Niciun comentariu

TROPARUL SFÂNTULUI CUVIOS MACARIE ALEXANDRINUL, glas 1 (19 ianuarie) Împodobindu-ți sufletul cu faptele credinței și următor fiind părinților pustiei, sfinte Cuvioase Macarie, fiu al cetății Alexandria, ai dobândit de la Hristos-Dumnezeu, cununa cea neveștejită a Împărăției cerurilor și darul vindecărilor … Read More

CONDACUL SFÂNTULUI CUVIOS MACARIE CEL MARE
with Niciun comentariu

CONDACUL SFÂNTULUI CUVIOS MACARIE CEL MARE, glas 8 (19 ianuarie) Purtând numele fericirii, viață fericită ai dus în lume şi te-ai învrednicit a te sălășlui în pământul celor blânzi, împreună cu cetele celor fericiți, purtătorule de Dumnezeu, Macarie, iar locuind … Read More

TROPARUL SFÂNTULUI CUVIOS MACARIE CEL MARE
with Niciun comentariu

TROPARUL SFÂNTULUI CUVIOS MACARIE CEL MARE, glas 1 (19 ianuarie) Viețuind în cuvioșie, purtătorule-de-Dumnezeu Părinte Macarie cel Mare, ai dobândit viața cea fericită; căci întru Legea dumnezeiască cu evlavie îndreptându-ți cărările vieții, te-ai arătat părtaș dumnezeieștii slave, miluind pe cei … Read More

CONDACUL ICOANEI MAICII DOMNULUI DE LA CENTRUL EPISCOPAL DIN STOCKHOLM „EU SUNT CU VOI ȘI NIMENI ÎMPOTRIVA VOASTRĂ”
with Niciun comentariu

CONDACUL ICOANEI MAICII DOMNULUI DE LA CENTRUL EPISCOPAL DIN STOCKHOLM „EU SUNT CU VOI ȘI NIMENI ÎMPOTRIVA VOASTRĂ”, glas 8 (28 martie) Celei alese dintre toate neamurile, Stăpânei lumii, Fecioarei Născătoare de Dumnezeu, să-i aducem daruri de laude, ca și … Read More

TROPARUL ICOANEI MAICII DOMNULUI DE LA CENTRUL EPISCOPAL DIN STOCKHOLM „EU SUNT CU VOI ȘI NIMENI ÎMPOTRIVA VOASTRĂ”
with Niciun comentariu

TROPARUL ICOANEI MAICII DOMNULUI DE LA CENTRUL EPISCOPAL DIN STOCKHOLM „EU SUNT CU VOI ȘI NIMENI ÎMPOTRIVA VOASTRĂ”, glas 1 (28 martie) Preasfântă Fecioară Maica lui Dumnezeu, caută din cer și ne ocrotește, iar prin sfântă icoana ta, așezată în … Read More

CONDACUL SFINȚILOR OCROTITORI AI EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A EUROPEI DE NORD
with Niciun comentariu

CONDACUL SFINȚILOR OCROTITORI AI EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A EUROPEI DE NORD, glasul 1 Veniți toți binecinstitorii creștini să lăudăm pe sfinții ocrotitori ai românilor din Episcopia Europei de Nord: pe Apostolul Andrei cel întâi-chemat, care pe-ai noștri străbuni i-a botezat; … Read More

1 2 3 4 5 6 7