Rugăciune înaintea icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Preasfântă Maică Fecioară, ceea ce L-ai hrănit pe Hrănitorul tuturor, pleacă-te cu iubire de mamă și către noi, năpăstuiții robii tăi. Din toată inima suspinăm și cu multe lacrimi venim la tine, căci te știm pe tine scăpare și izbăvire … Read More

Rugăciune înaintea icoanei Maicii Domnului „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră” de la Centrul Episcopal din Stockholm (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Preacurată Fecioară, tu ești nădejdea noastră, a dreptmăritorilor creștini din țările nordice. Departe de țară și de părinții noștri, te găsim pe tine singurul nostru sprijin și adăpost. Știm că tu, ca o Maică iubitoare, cauți cu milostivire la rugăciunile … Read More

Rugăciune către Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul, ajutătorii celor nedreptățiți, pentru izbăvirea din primejdii, lipsuri și nedreptăți pierzătoare de suflet și trup (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfinților Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul, deși ați trăit și l-ați mărturisit pe Hristos în neamuri diferite, în veacuri și locuri depărtate, însă, ca niște casnici ai lui Dumnezeu, întru unimea cinstirii și ajutorului v-ați alăturat. Pentru aceasta, mulțumiri … Read More

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei, pentru cei aflați în cumplita prostituție (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfinte Ierarhe Nicolae, minunat ești în toată lumea pentru milele tale bogate și pentru multele tale faceri de bine. Cu nădejde ne aducem aminte de cum ai scăpat din primejdia unei vieți desfrânate pe cele trei tinere sărace pe care … Read More

Rugăciune către Sfintele Maria Magdalena, Maria Egipteanca, Pelaghia și Taisia, pentru izbăvire din patima desfrânării (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfintelor Maria Magdalena, Maria Egipteanca, Pelaghia și Taisia, care din patima desfrânării și din rușinea lumii v-ați ridicat la părtășia cu Dumnezeu și la preaînalte și greu de cuprins măsuri duhovnicești, cu grăbire ajutați și pe cei care rău s-au … Read More

Rugăciune către Sfinții Cuvioși Moise Etiopianul și Moise Ungurul, pentru izbăvire de patimile desfrâului, beției și furtului (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfinților Cuvioși Moise Etiopianul și Moise Ungurul, ca unii care din păcate grele și fărădelegi cumplite v-ați ridicat la treapta sfințeniei și a vederii lui Dumnezeu, cu grăbire alergăm la voi, pentru mijlocirea iertării păcatelor și pentru schimbarea desăvârșită a … Read More

Rugăciune către Sfântul Mucenic Bonifatie și Sfânta Cuvioasă Aglaia, pentru viață cuviincioasă și izbăvirea de patima beției și desfrânării (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfinte Mucenice Bonifatie și Sfântă Cuvioasă Aglaia, dintru trai desfrânat și nelegiuit, întru mucenicie și cuvioșie ați urmat Mântuitorului, dintru cele rușinoase ale patimii beției și păcatelor trupești la cele slăvite și cerești v-ați ridicat. Dintru necredință și nepăsare de … Read More

Rugăciune către Mântuitorul Hristos, Doctorul sufletelor și trupurilor noastre, pentru izbăvirea celor cuprinși de patima beției, a drogurilor sau a altor dependențe (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Hristoase Dumnezeule, Cel Care ești Doctorul sufletelor și trupurilor noastre, cu umilință venim înaintea Ta și Te rugăm cu inima înfrântă și smerită: iartă, vindecă și eliberează de grelele lanțuri în care se află cei cuprinși de patima beției, a … Read More

Rugăciune pentru paza fecioriei și a dreptei credințe către Sfintele Mucenițe Tecla, cea întocmai cu apostolii, Doroteea din Cezareea Capadociei, Eufrasia și Iuliana din Nicomidia, Pelaghia și Iustina din Antiohia Siriei, Agata și Lucia din Sicilia, Drosida, Cecilia, Agnia și Lucia din Roma dimpreună cu toate Sfintele Mucenițe Fecioare (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfintelor Mucenițe Tecla, cea întocmai cu apostolii, Doroteea din Cezareea Capadociei, Eufrasia și Iuliana din Nicomidia, Pelaghia și Iustina din Antiohia Siriei, Agata și Lucia din Sicilia, Drosida, Cecilia, Agnia și Lucia din Roma, dimpreună cu toate Sfintele Mucenițe Fecioare, … Read More

Rugăciune către Sfântul Mucenic Hristofor, pentru păstrarea curăției vieții în Hristos (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfinte Mucenice Hristofor, tu cel care ai fost mai înainte mercenar barbar, schimonosit la înfățișare, mare de statură și hărăzit cu putere, de către Sfântul Sfințit Mucenic Vavila, episcopul Antiohiei, în dreapta credință ai fost botezat, împreună cu cei 200 … Read More

1 6 7 8 9 10 11