Rugăciune către Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei, apărătorul celor prigoniți, exilați și înstrăinați (a Episcopului Macarie Drăgoi)

with Niciun comentariu

Sfinte Ierarhe Dosoftei, cucernic și blând ca un miel te-ai făcut pentru dragostea de Dumnezeu și aproapele tău. Dăruit fiind de Dumnezeu cu agerimea minții, ți-ai agonisit încă din anii copilăriei și ai tinereții multă știință de carte, iar la Mănăstirea Probota, îngerescul chip primind, ai deprins lucrarea cea duhovnicească: rugăciunea, ascultarea, smerenia și nevoințele cele pentru Dumnezeu. În multe osteneli petrecând, ca episcop de Huși și Roman, apoi mitropolit al Moldovei, ai fost învățător prea-ales al neamului tău, întărindu-l în buna nevoință și în cunoașterea Sfintei Scripturi. Mângâietor păstor în vremuri de cumplite încercări fiind, prigonit pentru evlavia și mărturisirea ta, în pribegie ai petrecut, asemenea Marelui Ioan Gură de Aur, a cărui Liturghie ai tălmăcit-o în dulcea limbă română, iar în Duhul Sfânt, Psalmii lui David ai versificat, de înțelegerea cea duhovnicească fiind luminat.

Pentru aceasta, ne închinăm cu bucurie sfintei tale icoane și cereri cu umilință îți aducem, ca unui părinte care neîncetat mijlocești pentru noi înaintea Tronului Preasfintei Treimi. Sfinte Ierarhe Dosoftei, păstor dreptcredincios și jertfelnic, care în ținut străin ai fost alungat și surghiunit, apără și păzește pe cei care se află întru prigoană, exil și înstrăinare pentru Numele cel Sfânt al Mântuitorului Hristos. Tu pe unii ca aceștia îi întărește și îi luminează, ca, drept învățând cuvântul Adevărului, cu cinste să slujească Bisericii căreia i-ai fost și tu vrednic arhiereu. Sfinte al lui Dumnezeu, luminează-i pe aceștia pentru care ne rugăm și la pocăință și cuget smerit adu-i pe ei, ca să nu se încreadă în faptele lor, ci în toate încredințându-se lui Dumnezeu, răbdare în ispite să dobândească. Astfel încât, pentru rugăciunile tale, și ei, și noi să ne mântuim. Amin.

Notă:
Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei († 1693), este sărbătorit la 13 decembrie.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.