SFINȚII ZILEI: Rugăciune către Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul, ajutătorii celor nedreptățiți, pentru izbăvirea din primejdii, lipsuri și nedreptăți pierzătoare de suflet și trup (a Episcopului Macarie Drăgoi)

with Niciun comentariu

Rugăciune către Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul, ajutătorii celor nedreptățiți, pentru izbăvirea din primejdii, lipsuri și nedreptăți pierzătoare de suflet și trup (a Episcopului Macarie Drăgoi)

Sfinților Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul, deși ați trăit și l-ați mărturisit pe Hristos în neamuri diferite, în veacuri și locuri depărtate, însă, ca niște casnici ai lui Dumnezeu, întru unimea cinstirii și ajutorului v-ați alăturat. Pentru aceasta, mulțumiri aducem vouă noi, cei care am fost martori ai minunilor voastre, văzând întoarcerea la credință și darul nașterii de prunci pe care le-ați lucrat pentru cei care înaintea icoanei voastre s-au rugat în biserica dreptmăritorilor români din Oslo. Pe voi, tinerilor mucenici, ca niște ajutători ai celor aflați în necazuri și în întristări cumplite, vă cinstim, aducându-ne aminte că tu, Sfinte Halvard, ți-ai dăruit propria viață sub ploaia de săgeți a vikingilor păgâni, pentru a ocroti de atacul lor pe sclava cea nevinovată și însărcinată, și că tu, Sfinte Ioan, ai răbdat prigonire și moarte pentru a-ți păstra curăția trupului și a sufletului în fața răpitorilor agareni. Pentru aceasta, ne rugăm vouă să ne primiți întru rugăciune iar cererile noastre să nu le treceți cu vederea. Luăm îndrăzneală să venim către voi, în pofida nevredniciei noastre, văzând dragostea voastră cea mare pentru Hristos și pentru aproapele, pentru care v-ați dat vremelnica viață, ca pe cea veșnică întru slavă să o dobândiți. Necazurile, lipsurile și silniciile ne-au copleșit întru totul. Departe de casa părintească, departe de părinți și înstrăinați, iată, cei puternici ne batjocoresc, de lipsurile noastre profitând. Cei de la care așteptăm ajutor ne trec cu vederea, de cele ale frățietății omenești uitând. Vifor de ispite a năvălit peste noi, robia în cele văzute cu robia în cele nevăzute ale patimilor necurate însoțindu-se. Suntem epuizați de toată strădania și alergarea fără folos, de zdroabă și de istov, neștiind ce cale să apucăm. Milă nu aflăm nicăieri. Pentru aceea, la voi, sfinților mucenici ai lui Hristos, cu osârdie alergăm și întru pocăință, cu lacrimi, ne rugăm: Grăbiți de ne ajutați și din lațul multor pierzări izbăviți-ne! Luați aminte la sufletele noastre care în cursele vrăjmașilor noștri sufletești și trupești se zbat și, cu puterea lui Dumnezeu, ne eliberați! Fiți voi părinții și frații noștri! Fiți casă și ospăț, odihnă și mângâiere pentru sufletele celor zdrobiți și umiliți! Lipsiți de apărare fiind în fața săgeților ispitelor, cele cu vicleșug ațintite asupra noastră de vrăjmașii mântuirii noastre, pe voi vă chemăm în ajutor. Să ne ocrotiți ca niște scuturi preaputernice și toată încercarea în prilej de minunată întoarcere la Dumnezeu să o prefaceți. În calea multelor noastre răscruci ale vieții, cu lumina sfatului vostru ne insuflați, pentru a lua calea cea bună și binecuvântată de Dumnezeu. Ne rugăm vouă să nu ne lăsați în întunericul necunoașterii de Dumnezeu și al neiubirii de oameni, ci, cu harul cu care îmbelșugat v-a răsplătit Hristos pentru mucenicia voastră, luminați-ne și ne hrăniți și pe noi! Pe frații noștri mai slabi decât noi întăriți-i! Pe părinți îi ocrotiți și întru dragostea de Dumnezeu îi călăuziți! Pe soți cu soțiile lor întru unime îi păziți! Pe cei mici întru curăție și nevinovăție țineți-i pe calea Domnului! Pe cei bătrâni întru înțelepciune să-i aduceți! Pe cei străini de Biserică întru dreapta credință povățuiți-i! Pe slujitorii Altarului și pe viețuitorii din cinul monahal întru rânduială și cuviință îi păziți! Iar pentru noi toți care, înaintea icoanei voastre din biserica românească din Oslo, întru rugăciune vă chemăm: Sfinților Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul, mijlociți înaintea lui Hristos ca milă să aflăm în vremea trecerii noastre de la cele vremelnice la cele veșnice. Amin.

Notă:
Sfântul Mucenic Ioan Valahul a fost martirizat prin spânzurare de către turci la Constantinopol în anul 1662, fiind sărbătorit la 12 mai; Sfântul Mucenic Halvard Norvegianul a fost martirizat prin săgetare de către vikingi, în fiordul Drammen din Oslo, Norvegia, în anul 1043, fiind sărbătorit la 15 mai. Icoana făcătoare de minuni a Sfinților Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul se cinstește în biserica parohiei românești, ocrotită de cei doi sfinți, din Oslo, capitala Norvegiei.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.