Lumina credinţei lor jertfelnice a biruit întunericul regimului ateu

with Niciun comentariu

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu prilejul Conferinţei „Speranță întru credinţă”, organizată de Penitenciarului Ploieşti, în colaborare cu Patriarhia Română, la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce” – Caraiman, Buşteni, judeţul Prahova, miercuri, 10 mai 2017.

Lumina credinţei lor jertfelnice a biruit întunericul regimului ateu

Conferinţa „Speranță întru credinţă”, organizată de Penitenciarului Ploieşti, în colaborare cu Patriarhia Română, la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce” – Caraiman, Buşteni, doreşte să evidenţieze necesitatea exprimării recunoştinţei faţă de jertfa mărturisitorilor Ortodoxei în închisorile comuniste din România.

Tema acestei conferinţe se înscrie în linia manifestărilor tematice ale anului 2017, care a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și pictorilor bisericești și Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului pe tot cuprinsul Patriarhiei Române.

Comemorarea apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului este o datorie morală faţă de înaintașii noștri, care în vremuri ostile Bisericii şi religiei în general au mărturisit credința lor în Hristos Cel răstignit şi înviat cu prețul pierderii libertății, sau chiar a vieţii lor. De asemenea, comemorarea mărturisitorilor Ortodoxiei în temniţele comuniste este „o mărturie importantă despre ceea ce a însemnat puterea de jertfă creştină în România, într-un răstimp în care s-a urmărit îndepărtarea, pe orice căi şi cu orice mijloace, a Mântuitorului Iisus Hristos din sufletele şi din viaţa oamenilor”[1].

Mulţimea mărturisitorilor şi a martirilor credinţei din timpul regimului comunist ne îndeamnă mereu să nu uităm cât de mare a fost suferinţa lor pentru a păstra credinţa vie şi demnitatea poporului român creştin, în vreme de teroare şi prigoană, când puterile diavoleşti ale iadului s-au arătat adesea în ura şi violenţa celor care i-au torturat şi chinuit pe cei aflați în închisorile comuniste.

Lumina martirilor trebuie comemorată cu recunoştinţă şi veneraţie, ea fiind totodată izvor de putere spirituală în viaţa şi misiunea Bisericii astăzi. De aceea, învăţăm de la aceşti mărturisitori şi martiri din timpul regimului comunist că iubirea lor pentru Hristos este mai tare decât teama de suferinţă şi de moarte şi că mărturisirea lui Hristos cu preţul vieţii lor este o jertfă sau o ofrandă de sine în care se vede iubirea jertfelnică a lui Hristos Cel răstignit şi înviat, suferind împreună cu martirul şi întărindu-l pe acesta în momentele de tortură. „Prin jertfele fiilor creştinătăţii româneşti, Însuşi Hristos a biruit puterile necredinței şi ale întunericului”[2]. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel zice: „Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia (…). Precum este scris, pentru Tine suntem omorâţi toată ziua, socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere. Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin Acela Care ne-a izbăvit” (Romani 8, 35-37), adică prin Iisus Hristos.

Reiterăm faptul că în rândurile mărturisitorilor şi a martirilor credinţei din timpul regimului comunist, alături de Patriarhul Justinian, la loc de cinste, se numără numeroși ierarhi, profesori de teologie, studenți, monahi, intelectuali creștini, dar mai ales cei peste 1.800 de preoți ortodocși care au fost arestați și anchetați, aruncați în închisori, trimiși să lucreze la canalul Dunăre Marea Neagră, pentru curajul mărturisirii lor şi apărarea Ortodoxiei.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos Cel înviat din morţi să binecuvinteze pe organizatorii şi participanţii la lucrările Conferinţei „Speranță întru credinţă” şi îi felicităm pentru comemorarea apărătorilor şi mărturisitorilor dreptei credinţe, care, prin viaţa şi jertfa lor, nu sunt pentru noi doar învăţători sau pilde luminoase, ci şi rugători sau sprijinitori când în situaţii dificile sau ostile ne străduim să urmăm lui Hristos spre a dobândi mântuirea şi viaţa veşnică din Împărăţia Preasfintei Treimi.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

[1] † TEOCTIST, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Binecuvântare, în volumul: „Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2007 (volum retipărit la aceeaşi Editură în anul 2017), p. 6.

[2] Ibidem.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.