Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,

with Niciun comentariu

Adresat cu ocazia hirotoniei întru arhiereu a Cuviosului Părinte Arhimandrit Macarie Drăgoi, 

Episcopul ales al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, 

Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, 

Vinerea Luminată, 2 mai 2008

 

„Precum m-a trimis pe mine Tatăl, Vă trimit și eu pe voi” (Ioan XX, 21)

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,

Preasfințite Părinte Macarie,

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,

Excelențele Voastre,

Iubiți frați și surori în Domnul

 

Hristos a înviat!

Anul acesta, Biserica Ortodoxă Română a înscris o nouă pagină în istoria sa bimilenară, intensificând activitățile pastoral-misionare, cultural-spirituale și administrative din țară, dar și în afara granițelor, prin înființarea de noi eparhii și parohii, acolo unde fiii Bisericii noastre s-au stabilit și au înființat comunități românești, mai ales în ultimele decenii.

Astfel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa din 22 octombrie 2007, analizând solicitările venite din partea parohiilor ortodoxe române din Suedia, Norvegia și Danemarca, a aprobat, prin hotărârea nr. 4586/2007, înființarea și organizarea Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, cu sediul la Stockholm, ca eparhie sufragană a Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Este adevărat că românii ortodocși stabiliți în Suedia și Scandinavia au fost în atenția Patriarhiei Române încă din anii ’70, când în pofida condițiilor grele de atunci, le-a trimis  preoți pentru a le acorda asistență religioasă și duhovnicească și a organiza din punct de vedere bisericesc aceste comunități. Așa se face că, la data de 1 noiembrie 1971, cu purtarea de grijă și binecuvântarea vrednicului de pomenire Patriarh Justinian, a luat ființă Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Gheorghe” din Stockholm, Suedia, sub jurisdicția canonică a Bisericii Mame, având ca păstor pe Părintele Profesor Alexandru Ciurea. Cu o bogată experiență pastoral-misionară, acest vrednic slujitor a desfășurat o rodnică activitate printre credincioșii români din această parte a Europei, fiind urmat în 1978 de Părintele Ștefan Sandu de la Parohia ortodoxă română din Göteborg. În prezent, funcționează sub jurisdicția Bisericii noastre șase parohii în Suedia, una în Danemarca și una în Norvegia, fiind recunoscute de autoritățile de stat ale Regatului Suediei ca unități de cult încă din anul 2002.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, luând act de hotărârea Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, din 23 februarie 2008, potrivit prevederilor art. 130 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, a ales în data de 7 martie 2008, ca Episcop al acestei Eparhii pe Preacuviosul Protosinghel Macarie Drăgoi, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj.

Preacuvioșia Sa, deși tânăr, s-a remarcat ca bun organizator încă din perioada studiilor în Marea Britanie, unde a întemeiat o parohie românească, acordând asistență spirituală fraților noștri stabiliți în această țară. De asemenea, fiind implicat în diverse activități bisericești, a acumulat o bogată experiență pastoral-misionară și administrativ-editorială în țară și în străinătate, pentru care Înaltpreasfințitul Mitropolit Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord și membrii Adunării Eparhiale l-au recomandat Sfântului Sinod al Bisericii noastre spre a fi ales ca arhipăstor al nou înființatei eparhii.

Realizările deosebite ale Părintelui Episcop Macarie Drăgoi, râvna pentru păstrarea rânduielilor bisericești și slujirea liturgică, dragostea față de aproapele și pregătirea sa teologică deosebită, ne fac să credem că Preasfinția Sa va spori harul pe care l-a primit astăzi prin Sfânta Taină a Hirotoniei și că va fi ascultător Sfântului Sinod al Bisericii noastre și chiriarhului Său, Înaltpreasfințitul Mitropolit Serafim.

De aceea, conștientizând nevoile Bisericii, Va îndemnăm, Preasfinția Voastră, să puneți la inimă dragostea Noastră părintească și a celorlalți ierarhi care v-au acordat încredere alegându-Vă pentru această nobilă și sfântă slujire, arătând râvnă, devotament și spirit de jertfelnicie în păstorirea clerului și credincioșilor, încredințați spre a-i călăuzi pe calea mântuirii.

Avem convingerea că Vă veți îndeplini îndatoririle pastoral-misionare față de credincioșii români din țările Europei de Nord, că veți ști să rândui preoți destoinici și dornici să slujească Biserica lui Hristos în diaspora, că veți fi un model atât pentru clerici, cât și pentru credincioși, priveghind „cu timp și fără timp” (II Timotei IV, 2) la păstrarea și transmiterea întregii învățăturii revelate, așa cum ne-a fost încredințată de înaintașii noștri.

Cunoscând realitățile din Occident și specificul misiunii ortodoxe, Vă îndemnăm să luați aminte la cuvintele Sfântului Apostol Petru care spune: „Păstoriți turma lui Dumnezeu dată în paza voastră, cercetând-o nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câștig urât, ci din dragoste, nu ca și cum ați fi stăpân peste Biserici, ci pildă făcându-vă  turmei. Iar când se va arăta Mai-marele păstorilor veți lua cununa cea neveștejită a măririi” (I Petru V, 2-4).

Peste tot în lume, credincioșii noștri sunt apropiați de Biserică și așteaptă din partea chiriarhului atât la marile sărbători creștine, cât și la fiecare Sfântă Liturghie, cuvânt de învățătură, pentru a-i ajuta să păstreze credința ortodoxă strămoșească și spiritualitatea neamului românesc chiar departe de vatra lor părintească. De aceea, trebuie să fiți întru toate un bun „iconom al tainelor lui Dumnezeu” (I Corinteni IV, 1).

La acest moment unic din viața Preasfinției Voastre, cu profunde semnificații pentru viitoarea slujire arhierească, Vă adresăm părintești urări de sănătate și mântuire, de pace și bucurie, ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună, pentru a purta cu dragoste sfântă, smerenie și înțelepciune jugul lui Hristos ce vi s-a pus astăzi pe umeri.

Așadar, făcându-Ne părtași bucuriei credincioșilor din nou înființata Episcopie Ortodoxă Română a Europei de Nord, a ierarhilor, clericilor și credincioșilor prezenți la această Sfântă Liturghie și, în special, a Preasfinției Voastre, rugăm pe Domnul Hristos să reverse lumina Învierii Sale și belșug de bucurii duhovnicești peste toții fiii Bisericii noastre.

Cu frățească îmbrățișare și părintească binecuvântare,

 

†  D A N I E L,

ARHIEPISCOP AL BUCUREȘTILOR,

MITROPOLIT AL MUNTENIEI ȘI DOBROGEI,

LOCȚIITOR AL TRONULUI CEZAREII CAPADOCIEI ȘI

PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.