Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,

with Niciun comentariu

Adresat cu ocazia întronizării Preasfințitului Părinte Macarie ca cel dintâi 

Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, 

Stockholm, 6 iulie 2008

 

„Binecuvântare pentru primul Episcop ortodox român al Europei de Nord”

 

Înaltpreasfințiile Voastre și Preasfințiile Voastre,

Excelențele Voastre,

Preasfinția Voastră, Preasfințite Părinte Macarie,

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,

Iubiți credincioși,

Evenimentul care se petrece în această înălțătoare zi la Stockholm aduce o mare bucurie pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, întrucât Preasfințitul Episcop Macarie Drăgoi este primul episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Europa de Nord. Acest eveniment este expresia lucrării rodnice a Bisericii Ortodoxe Române și a grijii pe care o poartă față de toți fiii ei aflați în afara granițelor țării. Lumea de astăzi, de altfel, cere o mai intensă lucrare a Bisericii în societate și o implicare atât în propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu, cât și în acordarea asistenței sociale celor aflați în nevoie și suferință. În acest sens, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord și trimiterea unui ierarh care să ajute preoții din această eparhie în lucrarea pastoral-misionară a Bisericii noastre, într-o societate în care fenomenul secularizării este din ce în ce mai prezent.

În acest context, este necesar să afirmăm credința în Dumnezeu și să participăm activ la viața Bisericii. Cu cât deșertul spiritual este mai mare, cu atât mai puternică trebuie să fie intensitatea credinței. Cu alte cuvinte, trebuie să intensificăm viața spirituală a comunităților creștine, adică să participăm la viața comunității. Nu este de ajuns să ne rugăm singuri acasă, chiar dacă și această rugăciune este importantă, ci trebuie să ne rugăm în biserică. Scriitorul bisericesc Tertulian scria, în secolul al III-lea, că: „Un singur creștin nu este creștin“ (Unus christianus nullus christianus), adică cineva este creștin dacă trăiește în Biserică, în comuniune spirituală cu alți creștini.

Preacucernici părinți și iubiți fii duhovnicești,

Sfântului Sinod, în ședința sa din data de 5 martie 2008, a ales pe Părintele Protosinghel Macarie Drăgoi în scaunul vacant al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, la propunerea Adunării Eparhiale, ca primul episcop al acestei eparhii, iar, în data de 2 mai 2008, la Praznicul Izvorului Tămăduirii, în Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca, a fost hirotonit întru episcop. Astăzi are loc sărbătoarea de întronizare a Preasfinției Sale, zi binecuvântată care încununează eforturile depuse atât de Biserica-Mamă, în purtarea sa de grijă față de toți cei aflați departe de țară, cât și ale preoților și credincioșilor stabiliți vremelnic sau definitiv în Suedia, Norvegia și în Danemarca. Ziua de 6 iulie 2008 va rămâne, în memoria Bisericii noastre, ca o zi istorică, însemnând instalarea primului episcop ortodox român pentru noua Episcopie Ortodoxă Română a Europei de Nord, ea fiind un prilej de bucurie și de speranță pentru fiecare cleric și credincios din această nou înființată eparhie. Calitățile spirituale și intelectuale, buna cunoaștere a vieții bisericești din Diaspora ortodoxă românească, experiența pastorală și misionară bogată l-au recomandat pe Preacuviosul Părinte Macarie pentru înalta vrednicie episcopală la care a fost chemat.

Preasfințite Părinte Macarie,

Calitățile teologice și administrative pe care le-ați dovedit în slujirea Bisericii și culturii noastre românești ne îndreptățesc speranța că lucrarea pe care o începeți astăzi va fi o lucrare binecuvântată de Dumnezeu și nădăjduim că prezența Preasfinției Voastre ca Episcop al românilor ortodocși din Europa de Nord va întări moral și spiritual unitatea de credință și de neam a românilor ortodocși pe care îi veți păstori.

Purtând un nume frumos, Macarie, semnificativ pentru cultura neamului românesc, nu putem încheia acest cuvânt fără să amintim că anul acesta, 2008, are o dublă semnificație pentru Biserica Ortodoxă Română: este Anul jubiliar al Sfintei Scripturi și al Sfintei Liturghii, când Biserica noastră aniversează 320 de ani de la tipărirea Bibliei de la București (1688), prima ediție integrală a Sfintei Scripturi în limba română, și 500 de ani de la tipărirea primului Liturghier ortodox, și anume Liturghierul slavon al lui Macarie, apărut la Târgoviște, în anul 1508.

De aceea, nu întâmplător am delegat pe Înaltpreasfințitul Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh Patriarhal, pentru a săvârși, în numele Nostru, împreună cu Înaltpreasfințitul Mitropolit Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, actul solemn de instalare a Preasfinției Voastre în scaunul vlădicesc al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, oferindu-vă cârja episcopală.

Cu acest prilej, reînnoim doririle noastre de sănătate, pace, bucurie și ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună, Preasfinției Voastre, colaboratorilor de la Centrul Eparhial, întregului cler și tuturor credincioșilor eparhiei pe care o păstoriți. Totodată, Vă îndemnăm să cultivați comuniunea frățească cu ierarhii ortodocși canonici din țările Europei de Nord, precum și relații de cooperare socială cu alte Biserici, în special cu Biserica Evanghelică Luterană, și să arătați totodată respectul cuvenit față de autoritățile civile, spre binele tuturor. Avem speranța că lucrarea pastorală a Preasfinției Voastre va fi benefică pentru eparhia nou înființată și pentru Biserica Ortodoxă Română, în general.

 

† DANIEL,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.