Episcopul Macarie: „Copiii Cameliei Smicală din Finlanda, Mihai și Maria, s-au întors acasă la mama lor!” Cuvânt la Sfânta Liturghie din Paraclisul Episcopal din Stockholm, Sâmbăta moșilor de iarnă, 6 martie 2021

with Niciun comentariu

Episcopul Macarie: „Copiii Cameliei Smicală din Finlanda s-au întors acasă la mama lor!”, Sfânta Liturghie din Paraclisul Episcopal din Stockholm, sâmbătă, 6 martie 2021.

Preaiubiții mei,

împreună ducem durerile și necazurile, împreună împărtășim și veștile bune. După cum prea bine știm, sora noastră Camelia Mihaela Smicală din Finlanda, a trecut prin dureri și chinuri, pe care numai o mamă le poate înțelege și întrezări. Timp de peste 5 ani, timp de peste 2000 de zile, această mamă și-a simțit în fiecare zi inima sfâșiată de durerea despărțirii forțate de copilașii săi, Johan Mihail și Maria Alexandra. În această vreme și inima noastră a fost sfâșiată alături de inima acestei mame greu încercate. Ne-am rugat împreună cu ea, am pus umărul în purtarea crucii suferinței și am cerut ajutorul Preamilostivului Dumnezeu. Iată acum cu toții, aducem mulțumire Preamilostivului Dumnezeu, deoarece copiii Mihaelei Camelia Smicală s-au întors acasă la mama lor. S-au întors acasă pentru 6 luni, însă sunt mari șanse să rămână definitiv, așa cum este firesc, alături de mama lor. Noi aducem mulțumire Preamilostivului Dumnezeu, fiindcă s-a milostivit în aceste timpuri grele și spre această greu încercată mamă. Am simțit și simțim cu toții de la mic la mare și de la mare la mic aceste raze de lumină și adiere mângâietoare după furtuni cumplite.

De aceea, îi mulțumim laolaltă Preamilostivului Dumnezeu!

M-am auzit aseară la telefon cu sora noastră și fiica noastră în Hristos, Camelia Mihaela și cu copilașii săi, Johan Mihail și Maria Alexandra, cum spunem noi îndeobște, cu Mihai și Maria, care sunt fericiți acasă lângă mama lor. Așadar, se cuvine să mulțumim Domnului, pentru că ne-a adus atâta mângâiere și alinare și să cerem în continuare să ajute toate familiile greu încercate de pretutindeni.

Îi mulțumim Domnului și cerem în continuare ajutorul pentru toți cei care sunt în acest necaz al separării, fie prin divorț, fie prin măsurile luate de serviciile sociale, fie în alte împrejurări grele.

De aceea vă propun ca acum la final să rostim două rugăciuni din cartea de rugăciuni a Episcopiei noastre a Europei de Nord, pe care le-am alcătuit în mod deosebit pentru trăinicia familiei.

Rugăciune pentru trăinicia familiei
(a Episcopului Macarie Drăgoi)
Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel Care Te-ai arătat pe Tine Dumnezeu-Om la nunta din Cana Galileii, pune început bun și dăruiește iarăși dragostea dintâi familiei acesteia care se află în neînțelegere, dăruind binecuvântarea Ta cea mult dorită pentru robii Tăi (N). Doamne Iisuse Hristoase, Cel Care ai spus că de la început a făcut Dumnezeu bărbatul și femeia și că „ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă”, păzește în sfântă unime dragostea robilor Tăi și îi fă părtași cu toți sfinții care, întru legătura căsătoriei fiind, s-au desăvârșit.
Păzește-i, Stăpâne, de bântuirea duhurilor necurate, de poftele cele viclene și de cursele vrăjmașilor văzuți și nevăzuți care caută să piardă legătura lor pecetluită în Taina Cununiei. Ajută-i să rămână întru dragoste, îngăduință și răbdare unul către celălalt. Dăruiește-le milă și învață-i să se jertfească unul pentru altul. Tu, Cel Care ai prefăcut apa în vin în Cana Galileii, Tu Însuți, Preadulce Iisuse, preschimbă cu harul Tău cel dumnezeiesc monotonia și urâciunea ce i-a cuprins pe ei. Când inimile lor se răcesc și când egoismul le întunecă viața, străpunge-le cu plânsul pocăinței, ca să își vină în fire și să se întoarcă, prin Tine și pentru Tine, unul către celălalt. Nu îi lăsa în voile lor nechibzuite, ci călăuzește-i și totdeauna fii cu robii Tăi (N), îndreptând căile lor, că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Părintele Tău Cel fără de început și cu Preasfântul și Bu­nul și de Viață Făcătorul Tău Duh. Amin.

Altă rugăciune pentru trăinicia familiei
(a Episcopului Macarie Drăgoi)
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel Care ai plâns pentru cele care vor alăpta în zilele cele de pe urmă, nu le părăsi pe mamele care alăptează acum, ci trimite îngeri păzitori și sfinți ocrotitori care să le ajute și să le scoată nevătămate din toată primejdia și viforul potrivnicului. Plecăm genunchii inimilor noastre, Iubitorule de oameni Doamne, și, întru pocăință venind înaintea Ta, Te rugăm și Te chemăm: păzește, Doamne, netulburată și nemurdărită sfânta inocență a copiilor noștri, după mare mila Ta. Fiule al lui Dumnezeu, învață-i pe tați și pe mame să fie adevărați
părinți. Luminându-i, arată-le cum li se cade să își crească și să își educe copiii, spre slava Numelui Tău și mântuirea lor. Tu, Cel Care ai spus: „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este Împărăţia lui Dumnezeu”, ajută-i pe părinții lor să nu fie pricină de împiedicare pentru credința copiilor lor. Ci dă-le, Doamne, ca, până la cea mai de pe urmă suflare, să se aducă unii pe alții în Sfântă Biserica Ta. Rânduiește-le până la sfârșitul vieții să fie „ale Tale dintru ale Tale”, fiind numărați împreună cu toți casnicii Tăi. Amin.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.