Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Alba-Iuliei,

with Niciun comentariu

Rostit la Vecernie și Slujba Ipopsifierii 

Cuviosului Părinte Arhimandrit Macarie Drăgoi, 

Episcopul ales al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, 

Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, 

Vinerea Luminată, 1 mai 2008

 

Hristos a înviat!

Înaltpreasfinția Voastră,

Preasfințiile Voastre,

Preacuvioși și Preacucernici Părinți și

Iubiți frați și surori,

 

În această seară binecuvântată din Săptămâna Luminată, participăm la o lucrare duhovnicească de mare importanță. În cadrul ceremoniei la care am asistat, Părintele Arhimandrit Macarie Drăgoi a fost chemat la vrednicia vlădicească. Această slujbă se numește Slujba Ipopsifierii, iar cuvântul meu, scurtul meu cuvânt de învățătură, se va adresa tuturor, dar în mod special Părintelui Macarie și-l voi începe cu o chemare pe care o face Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan în capitolul 15, versetul 16: Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți, și roada voastră să rămână. Cea mai mare chemare la misiune este aceasta, când cineva este chemat să devină episcop, vlădică al Bisericii noastre. Domnul Hristos îl alege: Nu tu M-ai ales pe Mine, părinte Macarie, ci Eu te-am ales pe tine și Te-am chemat ca roadă să aduci și roada ta să rămână. Slujirea episcopală este importantă. Nu este nici o altă demnitate pe pământ mai importantă decât aceasta, și în cuvinte pline de greutate, părintele Dumitru Stăniloae sublinia acest lucru spunând că episcopul este reprezentantul deplin al lui Hristos, arhiereul unic și unificator. Fiecare episcop este capul unei biserici locale, el are deplinătatea harului, este prin excelență reprezentantul văzut al lui Hristos și lucrează în voia lui Hristos. De aceea, întrucât Biserica este în chip nevăzut în Hristos, ea este în chip văzut în episcop, organul Lui plenar.

Ce mare demnitate și câtă mulțumire trebuie să-i aducem lui Dumnezeu pentru că ne oferă această mare demnitate. Dar în același timp ne atenționează părintele Dumitru Stăniloae că deși suntem chemați la această slujire atât de mare, trebuie să avem și smerenia cuvenită. Și episcopii sunt ținuți în duhul smereniei, prin faptul că nici unul nu e de sine stătător sau stăpân al tuturor, ci e încadrat în comuniunea tuturor episcopilor, în Sinod, ca să țină împreună învățătura lui Hristos și rânduiala liturgică și canonică, unitară a Bisericii. De la Domnul Hristos și până acum foarte mulți părinți s-au rostit referitor la această sfântă slujire, importantă slujire. Doar în vremuri de derută își mai permit unii să nu fie atenți la ceea ce au lăsat Domnul Hristos și Apostolii. Iată ce zice în acest sens Sfântul Ignatie Teoforul în Epistola către smirneni, capitolul 8: Cu toții urmați pe episcop după cum urmează Iisus Hristos pe Tatăl, iar pe preoți ca pe apostoli, pe diaconi respectați-i ca pe porunca lui Dumnezeu. Nimeni să nu facă fără episcop ceva din cele ce aparțin Bisericii. Acea euharistie să fie socotită bună care este făcută de episcop sau de cel căruia episcopul i-a îngăduit. Unde se vede episcopul, acolo să fie și mulțimea credincioșilor, după cum unde este Iisus Hristos, acolo este și Biserica universală. Fără episcop nu este îngăduit nici a boteza, nici a face agapă, că este bineplăcută lui Dumnezeu ceea ce aprobă episcopul, ca tot ce săvârșește să fie sigur și întemeiat. 

Din nefericire, pentru o lume secularizată și care nu înțelege bine lucrurile, Avva Pamvo din Pateric face o proorocie pentru viața spirituală a unei lumi secularizate, și-n ce-i privește pe episcopi, și-n ce-i privește pe credincioși, zice Avva Pamvo așa: Episcopii în zilele acelea se vor sfii de fețele celor puternici, judecând judecăți cu daruri, nepărtinind pe cel sărac la judecată, necăjind pe văduve și pe sărmani chinuindu-i. Va intra încă și în norod necredință, curvie, urâciune, vrajbă, zavistie, întărâtări, furtișaguri și beție. Noi ne rugăm lui Dumnezeu, ca cei ce suntem prezenți aici, episcopi și credincioși, să n-ajungem într-o asemenea situație sau într-o asemenea conjunctură, într-o asemenea lume.

Preasfințitul Macarie Drăgoi va trebui să fie purtător de steag, și ne aducem aminte cu nostalgie, că într-un moment critic, din multele momente critice când Biserica Ortodoxă care a fost ținta multor agresiuni, îmi aduc aminte că într-o asemenea clipă critică, la manifestarea preoților mitropoliei noastre din 20 martie 1998, manifestare organizată de Înaltpreasfințitul Bartolomeu, mitropolitul nostru, purtător de drapel era pe atunci, tânărul teolog Marius Drăgoi, care era șef de cabinet la Înaltpreasfinția Sa și purta steagul cu demnitate și cu prestanță. Poate a fost o proorocie, ca și într-o lume, cu bune și cu rele, într-o lume mai secularizată decât lumea noastră, Preasfințitul Macarie Drăgoi să fie purtător de steag al Ortodoxiei. Pentru că Ortodoxia este singura șansă a unei omeniri care este pe punctul de a se scufunda în valul vremelniciei. Și noi, cel ce l-am înconjurat cu drag în seara aceasta, și cei ce-l vom înconjura mâine la Sfânta Liturghie când va fi hirotonit, acest lucru îi dorim, să fie purtătorul de steag al Ortodoxiei pe alte plaiuri și să-i ajute Dumnezeu ca clericii  și credincioșii de acolo să înțeleagă ceea ce a spus Sfântul Ignatie Teoforul, că nimic nu se poate face fără episcop și doar acea Liturghie e valabilă, care se face sub oblăduirea episcopului, cu binecuvântarea episcopului. Nimic nu se poate face fără episcop pentru că acolo unde-i binecuvântarea episcopului e binecuvântarea Arhiereului suprem și veșnic, e binecuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos.

Amin!

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.