Rugăciune către Mântuitorul Hristos, Doctorul sufletelor și trupurilor noastre, pentru izbăvirea celor cuprinși de patima beției, a drogurilor sau a altor dependențe (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Hristoase Dumnezeule, Cel Care ești Doctorul sufletelor și trupurilor noastre, cu umilință venim înaintea Ta și Te rugăm cu inima înfrântă și smerită: iartă, vindecă și eliberează de grelele lanțuri în care se află cei cuprinși de patima beției, a … Read More

Rugăciune pentru paza fecioriei și a dreptei credințe către Sfintele Mucenițe Tecla, cea întocmai cu apostolii, Doroteea din Cezareea Capadociei, Eufrasia și Iuliana din Nicomidia, Pelaghia și Iustina din Antiohia Siriei, Agata și Lucia din Sicilia, Drosida, Cecilia, Agnia și Lucia din Roma dimpreună cu toate Sfintele Mucenițe Fecioare (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfintelor Mucenițe Tecla, cea întocmai cu apostolii, Doroteea din Cezareea Capadociei, Eufrasia și Iuliana din Nicomidia, Pelaghia și Iustina din Antiohia Siriei, Agata și Lucia din Sicilia, Drosida, Cecilia, Agnia și Lucia din Roma, dimpreună cu toate Sfintele Mucenițe Fecioare, … Read More

Rugăciune către Sfântul Mucenic Hristofor, pentru păstrarea curăției vieții în Hristos (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfinte Mucenice Hristofor, tu cel care ai fost mai înainte mercenar barbar, schimonosit la înfățișare, mare de statură și hărăzit cu putere, de către Sfântul Sfințit Mucenic Vavila, episcopul Antiohiei, în dreapta credință ai fost botezat, împreună cu cei 200 … Read More

Rugăciune către Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, ocrotitorul tinerilor din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfinte Voievod Ștefan cel Mare, lauda întregii Moldove și a tuturor românilor, pentru mărinimia ta cea către popor și pentru vitejia apărării fruntariilor patriei, ai fost cinstit și iubit încă din timpul vieții, iar lupta ta a fost recunoscută în … Read More

Rugăciune către Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș, împreuna însoțitoare pe cale a copilașilor sărmani și a celor plecați prematur din această viață (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfântă Muceniță Filofteia, pentru dragostea de săraci ai fost ucisă, când erai doar o copilă, de necredinciosul și tiranul tău tată. Pentru aceasta, ești cinstită de toate neamurile și, mai cu seamă, de neamul românesc ce în preafrumoasă ctitorie voievodală … Read More

Rugăciune către Sfânta Muceniță Sofia, mama, cu fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapi, și către sfintele mucenițe mame cu fiii și fiicele lor, pentru ajutorul mamelor și al copiilor (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfintelor Mucenițe Sofia cu cele trei fiice: Elpis, Pistis și Agapi; Atanasia cu cele trei fiice: Teoctista, Teodota și Eudoxia; Domnina cu cele două fiice: Verina și Prosdoca; Iulita cu pruncul Chiric; Felicitas cu cei 7 fii ai tăi: Ianuarie, … Read More

Rugăciune către Sfântul Cuvios Stelian, pentru ocrotirea părinților și a copiilor (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfinte Cuvioase Steliane, minunat L-ai arătat pe Dumnezeu întru tine, ocrotitor al familiei făcându-te, tămăduind pe cei bolnavi, ajutând pe cei lipsiți, păzind și învățând pruncii maicilor. Pentru aceasta, ca un adevărat ocrotitor al copiilor te cinstește pe tine Biserica, … Read More

Rugăciune către Sfinții și Drepții Iosif cel Preafrumos și Iov cel mult răbdător, pentru tărie în încercări și răbdare în necazuri (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Drepților ai Vechiului Testament, pildă luminoasă v-ați făcut pentru noi prin frumusețea și tăria voastră sufletească întru încercările prin care ați trecut. Tu, Neprihănite Iosif, prin robie cu trupul, în urma vânzării de frate, ți-ai păzit sufletul nerobit de plăcerile … Read More

Rugăciune pentru înmulțirea răbdării (a Arhimandritului Iachint Unciuleac, Starețul Putnei)
with Niciun comentariu

Vino iarăşi la noi, Iisuse! Învață-ne cum să ne mântuim, arată-ne cum să răbdăm. Deprinde-ne să ducem crucea vieții. Învață-ne cum să ne răstignim. Vino iarăși şi suferă Tu pentru noi, răstigneşte-Te în locul nostru, gustă Tu înainte paharul morții, … Read More

Rugăciune la momente de răscruce în viață (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Doamne, Tu ai spus că Însuți ești Calea, Adevărul și Viața. Tu ne-ai arătat nouă că fără Tine nimic nu putem face. Iisuse Hristoase, Tu ești Cel Care luminezi și sfințești toate, ești Puterea cea neajunsă și Înţelepciunea cea mai … Read More

1 13 14 15 16 17 18 19 23