Rugăciune către Sfinții Mucenici Haralambie al Magneziei, Modest al Ierusalimului și Trifon din Lampsacul Frigiei, pentru binecuvântarea casei și sporul gospodăriei (a Episcopului Macarie Drăgoi)

with Niciun comentariu

Sfinților ocrotitori ai gospodăriei și Mucenicilor Haralambie al Magneziei, Modest al Ierusalimului și Trifon din Lampsacul Frigiei, ca aceia care ați câștigat de la Hristos mari daruri pentru nevoințele și mucenicia voastră, primiți rugăciunile noastre pentru binecuvântarea casei și gospodăriei noastre.

Sfinte Haralambie, tu care înainte de a-ți preda viața în mâinile lui Hristos Dumnezeu te-ai rugat așa pentru poporul tău: „Mare este taina aceasta, Doamne, că m-ai învrednicit a vedea înfricoşata Ta slavă. Doamne, de-Ţi va fi Ție bineplăcut, mă rog să dai slavă numelui Tău, ca oriunde se vor pune oasele mele şi se va cinsti pomenirea mea, să nu fie foamete în locul acela sau aer stricăcios, care să piardă roadele. Ci să fie mai ales în locurile acelea pace şi sănătate trupească, mântuire sufletească şi îndestulare de grâu şi vin, precum şi înmulţire de dobitoace, pentru trebuinţa oamenilor. Doamne, Tu ştii că oamenii sunt trup şi sânge, iartă-le lor păcatele şi le dă îmbelşugare din roadele pământului, ca, pentru osteneala lor, cu îndestulare, să se sature şi să se îndulcească, preamărindu-Te pe Tine, Dumnezeul lor, Dătătorul tuturor bunătăţilor; iar roua ce se pogoară de la Tine să le fie tămăduire. O! Doamne Dumnezeul meu, varsă peste tot darul tău şi îi izbăveşte de boala ciumei”. Astfel rugându-te, Domnul ți-a zis: „Fie după cererea ta, viteazul meu ostaş!”.

De asemenea, tu, Sfinte Modest, ai dus lupta cea a aspră a păstorilor Bisericii lui Hristos, tămăduind nu doar neputințele păstoriților tăi, ci și bolile animalelor domestice din gospodăria lor. Te-ai arătat în vis și fe-meii celei care avea animalele răpuse de boală, sfătuindu-o să le însemneze cu chipul crucii, iar acestea s-au tămăduit.

Iar tu, Sfinte Trifon, ai spus către Domnul: „Doamne, Dumnezeul Dumnezeilor şi Împărate al împăraţilor, mai sfânt decât toţi sfinţii; Îţi mulţumesc că m-ai învrednicit a săvîrşi nevoinţa aceasta fără poticnire. Acum mă rog Ție să nu se atingă de mine vicleana mână a vrăjmaşului celui nevăzut, nici să mă pogoare în adâncul pierzării, ci să mă duci cu sfinţii Tăi îngeri în locaşurile cele iubite şi fă-mă moştenitor al Împărăţiei Tale celei dorite. Primeşte în pace sufletul meu şi pe toţi care mă vor pomeni pe mine, robul Tău, şi întru pomenirea mea Îţi vor aduce sfinte jertfe, ascultă-i din înălţimea sfinţirii Tale şi caută spre dânşii din sfânt locaşul Tău, dându-le lor îndestulate şi nestricăcioase dăruiri, că Însuţi eşti bun şi îndurat dătător în vecii vecilor”.

Sfinților ai lui Dumnezeu: Haralambie, Modest și Trifon, păziți casa noastră, cu animalele domestice și cu toate cele din cuprinsul ei: de boli, de pagube, de călcarea hoților, de distrugeri și de alte năpaste. Lucrul nostru binecuvântați-l ca să aibă spor și roadă. Nu dorim să dobândim lucruri necuvenite sau mai mult de trebuința noastră, ci pentru pâinea noastră cea de toate zilele vă cerem vouă mijlocirea. Încă ne rugăm vouă să ajutați slabei noastre priceperi, ca să ținem în bună rânduială gospodăria noastră și unul către altul să fim cu dragoste și răbdare. Astfel încât, întru cuviință și evlavie petrecând, slugi bune și credincioase să fim aflați de Hristos când va veni întru Împărăția Sa, Căruia I se cuvinte toată slava și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Notă:

Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie, episcop de Magnezia, lângă Efes, în Turcia, este sărbătorit la 10 februarie. A fost martirizat în anul 198, împreună cu Porfirie și Vaptos, care l-au chinuit pe Sfântul Haralambie, și cu cele trei femei care au crezut în Hristos prin el. Fragmente din moaștele sale se păstrează în mai multe biserici, inclusiv în Paraclisul de la sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, din Stockholm; Sfințitul Mucenic Modest, arhiepiscopul Ierusalimului (sec. IV), este sărbătorit la 18 decembrie. A fost dat pe mâna păgânilor de către evrei și a murit decapitat, la capătul multor chinuri (cf. Macarie de la Simonos Petra, Sinaxarul, vol. 4, Ed. Sfântul Ioan Casian, București, 2015, p. 220); Sfântul Mucenic Trifon din Lampsac, în Frigia, a fost martirizat în anul 250, fiind sărbătorit pe 1 februarie. Fragmente din moaștele sale se cinstesc în biserica Sfântul Sava din Iași.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.