Rugăciune către Sfinții Arhieroschimonahi Iacob Putneanul, Leontie de la Rădăuți și Pahomie de la Gledinul Bistriței, pentru vreme de pocăință și sfârșit bun vieții (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfinților Părinți Iacob Putneanul, Leontie de la Rădăuți și Pahomie de la Gledinul Bistriței, care întru vrednicia arhierească ați păstorit turma de Dumnezeu încredințată vouă, odrasle binecuvântate ale Moldovei și Transilvaniei sunteți, care întru Marea Schimă v-ați îmbrăcat vitejește, spre … Read More

Rugăciune către Sfântul Proroc Isaia, pentru dobândirea pocăinței și trezviei duhovnicești (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfinte Prorocule Isaia, cel mare și mărit, curățindu-ți-se cugetul și mintea prin cărbunele din clește adus la gura ta de serafim, cu multe veacuri înainte ai vestit Întruparea Mântuitorului Hristos din Fecioara Maria, propovăduirea Evangheliei păcii și Pătimirile Sale pe … Read More

Rugăciune către Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, pentru dobândirea pocăinței (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfinte Prorocule Ioan, Înaintemergătorule și Botezătorule al lui Hristos, neputincioasă este mintea noastră în a-ți aduce laude după cuviință. Ci destul îți este ție lauda Mântuitorului Hristos, lângă al Cărui Tron mijlocești împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta, … Read More

Rugăciune către Sfinții și Drepții Iosif, logodnicul Fecioarei Maria, și Iosif cel cu bun chip din Arimateea (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Drepților ai lui Dumnezeu, de mare cinste v-ați învrednicit pentru virtutea viețuirii voastre, astfel încât, tu, Iosif Logodnicul, ai fost păzitorul Preasfintei Fecioare, care în scutece L-a înfășat pe Pruncul Iisus. Tatălui Ceresc slujind cu adevărat, înțeleptule teslar, ai fost … Read More

Rugăciune înaintea icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Preasfântă Maică Fecioară, ceea ce L-ai hrănit pe Hrănitorul tuturor, pleacă-te cu iubire de mamă și către noi, năpăstuiții robii tăi. Din toată inima suspinăm și cu multe lacrimi venim la tine, căci te știm pe tine scăpare și izbăvire … Read More

Rugăciune înaintea icoanei Maicii Domnului „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră” de la Centrul Episcopal din Stockholm (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Preacurată Fecioară, tu ești nădejdea noastră, a dreptmăritorilor creștini din țările nordice. Departe de țară și de părinții noștri, te găsim pe tine singurul nostru sprijin și adăpost. Știm că tu, ca o Maică iubitoare, cauți cu milostivire la rugăciunile … Read More

Rugăciune către Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul, ajutătorii celor nedreptățiți, pentru izbăvirea din primejdii, lipsuri și nedreptăți pierzătoare de suflet și trup (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfinților Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul, deși ați trăit și l-ați mărturisit pe Hristos în neamuri diferite, în veacuri și locuri depărtate, însă, ca niște casnici ai lui Dumnezeu, întru unimea cinstirii și ajutorului v-ați alăturat. Pentru aceasta, mulțumiri … Read More

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei, pentru cei aflați în cumplita prostituție (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfinte Ierarhe Nicolae, minunat ești în toată lumea pentru milele tale bogate și pentru multele tale faceri de bine. Cu nădejde ne aducem aminte de cum ai scăpat din primejdia unei vieți desfrânate pe cele trei tinere sărace pe care … Read More

Rugăciune către Sfintele Maria Magdalena, Maria Egipteanca, Pelaghia și Taisia, pentru izbăvire din patima desfrânării (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfintelor Maria Magdalena, Maria Egipteanca, Pelaghia și Taisia, care din patima desfrânării și din rușinea lumii v-ați ridicat la părtășia cu Dumnezeu și la preaînalte și greu de cuprins măsuri duhovnicești, cu grăbire ajutați și pe cei care rău s-au … Read More

Rugăciune către Sfinții Cuvioși Moise Etiopianul și Moise Ungurul, pentru izbăvire de patimile desfrâului, beției și furtului (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfinților Cuvioși Moise Etiopianul și Moise Ungurul, ca unii care din păcate grele și fărădelegi cumplite v-ați ridicat la treapta sfințeniei și a vederii lui Dumnezeu, cu grăbire alergăm la voi, pentru mijlocirea iertării păcatelor și pentru schimbarea desăvârșită a … Read More

1 5 6 7 8 9 10 11 16