Acatist pentru izbăvirea de boală de către Preadulcele Iisus, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre
with Niciun comentariu

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! (de trei ori cu trei închinăciuni până la pământ) Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților … Read More

Rugăciunea a unsprezecea – umilită de toată noaptea, a Sfântului Ierarh Nifon al Constanțianei din Egipt
with Niciun comentariu

Stăpâne Doamne, Dumnezeul cerului şi al pământului, al celor văzute şi al celor nevăzute, pleacă ochii şi ia aminte la mine, pierdutul şi păcătosul, care iarăşi stau înaintea Ta, zdrobit şi deznădăjduit de mulţimea păcatelor. Miluieşte, Milostive, pe cel întinat … Read More

Rugăciunea a patra – pentru sfârşitul vieţii, a Sfântului Ierarh Nifon al Constanțianei din Egipt
with Niciun comentariu

Doamne, Dumnezeul puterilor, Cel mare şi înfricoşat, Cel bogat şi preabun, Cel preamilostiv şi îndurat, pleacă-Te şi mă auzi pe mine, învechitul şi păcătosul. Tu, Care ai mântuit pe Iona din pântecele chitului şi pe Daniel din gurile leilor, mântuieşte-mă … Read More

Rânduiala Sfintei Împărtășiri
with Niciun comentariu

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! (de trei ori cu trei închinăciuni până la pământ) Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților … Read More

Rugăciuni după Sfânta Spovedanie
with Niciun comentariu

Tropare Cât va fi de temută judecata Ta, Doamne, îngerii stând înainte, oamenii în mijloc aducându-se, cărțile deschizându-se, faptele cercându-se, gândurile întrebându-se! Ce judecată va fi mie, celui zămislit în păcate? Cine-mi va stinge văpaia, cine-mi va lumina întunericul, de … Read More

Rugăciuni înainte de a merge la Sfânta Spovedanie
with Niciun comentariu

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! (de trei ori cu trei închinăciuni până la pământ) Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților … Read More

Rugăciunile de seară
with Niciun comentariu

 După rugăciunile începătoare (pag. 13), În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! (de trei ori cu trei închinăciuni până la pământ) Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și … Read More

Rugăciunile dimineții
with Niciun comentariu

Sculându-te din somn, fără lene și cu mintea trează, să te depărtezi de așternut și, întorcându-te cu fața spre răsărit, închină-te zicând: Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! (de 3 ori). Apoi, spală-te și continuă rugăciunea: În numele Tatălui și … Read More

Pomelnic, pe care dator este atât monahul, cât și mireanul să-l citească în fiecare zi, cu umilință, cu osârdie și cu evlavie
with Niciun comentariu

Pentru Sfânta Biserică Adu-Ți aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, de mila și de îndurările Tale cele din veac, pentru care Te-ai întrupat și de voie ai răbdat răstignire și moarte, ai înviat din morți, Te-ai înălțat la cer și … Read More

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu pentru vremea pe care o trăim
with Niciun comentariu

Preasfântă, Preacurată și Pururea Fecioară Marie, Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului nostru Iisus Hristos și Maica neamului creștinesc, nădejdea mântuirii noastre și rugătoare neîncetată pentru creștini înaintea Milostivului Dumnezeu, tu care dintre fiii oamenilor ai fost cel mai curat vas … Read More

1 2 3 4 5 6 7 8 16