Rugăciune către Sfântul Cuvios Macarie cel Mare, pentru dobândirea blândeții și discernământului (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfinte Cuvioase Macarie, cel care te-ai învrednicit a fi numit odinioară de contemporani „dumnezeu pământean” pentru blândețea, mila și îndelunga răbdare față de frații cei neputincioși, grăbește de ne acoperă cu aripile rugăciunilor tale de năvala ispitelor care ne vin … Read More

Rugăciune către Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob Hozevitul de la Neamț , păzitorii celor aflați în depărtată străinătate(a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfinților Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob Hozevitul de la Neamț, cu grăbire alergăm către voi, care v-ați nevoit întru monahicescul cin și care în țară străină și depărtată v-ați desăvârșit alergarea cea către Hristos, luați aminte la rugăciunile noastre, … Read More

Rugăciune către Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei, apărătorul celor prigoniți, exilați și înstrăinați (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfinte Ierarhe Dosoftei, cucernic și blând ca un miel te-ai făcut pentru dragostea de Dumnezeu și aproapele tău. Dăruit fiind de Dumnezeu cu agerimea minții, ți-ai agonisit încă din anii copilăriei și ai tinereții multă știință de carte, iar la … Read More

Rugăciune către Sfântul Proroc Daniel şi către cei trei tineri, Anania, Azaria şi Misail, ocrotitori ai tinerilor și ai tuturor celor aflați în primejdii, în depărtată străinătate (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfinte Prorocule Daniel, în robia Babilonului aflându-te, dreapta credință ai mărturisit și în cuvioasă viețuire ai petrecut, pentru aceasta, de marele dar al înainte vederii te-ai învrednicit. Fiind aruncat în groapa cu lei, gurile fiarelor neîmblânzite ai încleștat, Domnul păzindu-te … Read More

Rugăciune către Sfinții Arhieroschimonahi Iacob Putneanul, Leontie de la Rădăuți și Pahomie de la Gledinul Bistriței, pentru vreme de pocăință și sfârșit bun vieții (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfinților Părinți Iacob Putneanul, Leontie de la Rădăuți și Pahomie de la Gledinul Bistriței, care întru vrednicia arhierească ați păstorit turma de Dumnezeu încredințată vouă, odrasle binecuvântate ale Moldovei și Transilvaniei sunteți, care întru Marea Schimă v-ați îmbrăcat vitejește, spre … Read More

Rugăciune către Sfântul Proroc Isaia, pentru dobândirea pocăinței și trezviei duhovnicești (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfinte Prorocule Isaia, cel mare și mărit, curățindu-ți-se cugetul și mintea prin cărbunele din clește adus la gura ta de serafim, cu multe veacuri înainte ai vestit Întruparea Mântuitorului Hristos din Fecioara Maria, propovăduirea Evangheliei păcii și Pătimirile Sale pe … Read More

Rugăciune către Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, pentru dobândirea pocăinței (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Sfinte Prorocule Ioan, Înaintemergătorule și Botezătorule al lui Hristos, neputincioasă este mintea noastră în a-ți aduce laude după cuviință. Ci destul îți este ție lauda Mântuitorului Hristos, lângă al Cărui Tron mijlocești împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta, … Read More

Rugăciune către Sfinții și Drepții Iosif, logodnicul Fecioarei Maria, și Iosif cel cu bun chip din Arimateea (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Drepților ai lui Dumnezeu, de mare cinste v-ați învrednicit pentru virtutea viețuirii voastre, astfel încât, tu, Iosif Logodnicul, ai fost păzitorul Preasfintei Fecioare, care în scutece L-a înfășat pe Pruncul Iisus. Tatălui Ceresc slujind cu adevărat, înțeleptule teslar, ai fost … Read More

Rugăciune înaintea icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” (a Episcopului Macarie Drăgoi)
with Niciun comentariu

Preasfântă Maică Fecioară, ceea ce L-ai hrănit pe Hrănitorul tuturor, pleacă-te cu iubire de mamă și către noi, năpăstuiții robii tăi. Din toată inima suspinăm și cu multe lacrimi venim la tine, căci te știm pe tine scăpare și izbăvire … Read More

Programul liturgic al Preasfințitului Părinte Episcop Macarie în perioada 11-18 august 2019
with Niciun comentariu

Duminică, 11 august 2019PS Părinte Episcop Macarie va sluji în sobor de arhierei la sfințirea Schitului Pocrov al Mănăstirii Neamț, ctitoria Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledinul Bistriței. Joi, 15 august 2019PS Părinte Episcop Macarie va sluji Sfânta Liturghie de … Read More

1 2 3 4 5 6 7 75